Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

7. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 27. ožujka 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine
2. a) Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

Prilog 1

Prilog 2

    b) Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2013. godinu
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
4. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2013/2014.
5. a) Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih Karlovačke županije za 2013. godinu
    b) Program rada Županijskog savjeta mladih Karlovačke županije za 2014. godinu
6. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije za 2013. godinu
7. a) Davanje suglasnosti na Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu
    b) Davanje suglasnosti na Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2013. godinu
8. Davanje suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za rekonstrukciju dvorca Bračak
9. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2013. godini
10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2013. godinu

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT