Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabava opreme za potrebe opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj

Evidencijski broj nabave: 58-92/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2020/S 0F2-0033105

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

Naručitelj Karlovačka županija, A.Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac, OIB 65050537368, pokrenuo je postupak nabave za Nabava mobilnih interpretacijskih centara , nadzorne i senzorne opreme , opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme - Grupa 5. Električni bicikli i oprema za punjenje i zaštitu (projekt Susret s rijekom) (EBN 52-87/2020), a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-285
Broj telefaksa: 047/666-169
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Sanja Sila; Anita Tomić

 

Poziv za dostavu ponuda

 

Troškovnik

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač po grupama.

Evidencijski broj nabave: 50-32/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0030400

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabava usluge izrade te prijevoda i lekture edukativno interpretacijskih sadržaja i izrade turističke signalizacije u sklopu projekta "Susret s rijekom" po grupama.

Grupa 1: Lektura i prijevod na engleski jezik svih edukativno interpretacijskih materijala i tekstualnih sadržaja

Grupa 2: Smeđa turistička signalizacija

Grupa 3: Izrada informativno edukativnih panoa

Grupa 4: Grafička priprema i tisak edukativnih i promotivnih materijala

Grupa 5. Izrada promotivnih video uradaka

Grupa 6: Nabava usluge izrade naljepnica za opremu

 

Evidencijski broj nabave: 26-36/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0022308

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

 

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za Izvođenje radova na uređenju prostora za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj - 3.faza.


Evidencijski broj nabave: 47-79/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0021339

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT