Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/18-01/98
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 30. travnja 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

9. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 17. svibnja 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Županijske skupštine
2.   Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i

      posebnih (etažnih) dijelova nekretnine
3.   Prijedlog Odluke o proglašenju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja

      Karlovačke županije
4.   Davanje suglasnosti na Statut Javne ustanove Regionalne razvojne

      agencije Karlovačke županije
5.   Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,

      promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2017.

      godinu  
6.   Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za

      prostorno uređenje Karlovačke županije za 2017. godinu
7.   Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini
8.  Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Razvojnog Fonda

     Karlovačke županije
9.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana

     Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije

      Bernardina Frankopana
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i

      Poslovnik
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za umirovljenike
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo i

      šumarstvo.

 

 

DOPUNA TOČKE DNEVNOG REDA:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT