Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

KLASA: 021-04/18-01/123

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 21. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Županijske skupštine za petak, 6. srpnja 2018. godine, s početkom rada u
 2. 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

- Izvješće PU karlovačke o stanju javne sigurnosti na području Karlovačke županije

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske
 3.     skupštine Karlovačke županije
 4. 3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 5.         za 2018. godinu
 6.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 7.         Karlovačke županije za 2018. godinu
 8. 4. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Ceste Karlovac d.d.
 9.     b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za
 10.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
 11.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 12.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
 13.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva
 14.         Ceste Karlovac d.d.
 15. 5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.
 16.     b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za
 17.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
 18.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 19.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
 20.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva
 21.         Vodoprivreda Karlovac d.d.
 22. 6. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za poslovni udio Hrvatskog radija
 23.         Karlovac d.o.o.
 24.     b) Prijedlog Programa prodaje poslovnog udjela javnim pozivom za prikupljanje
 25.         ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio
 26.         Karlovac d.o.o.
 27.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 28.         kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
 29.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji poslovnog udjela
 30.          trgovačkog društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
 31. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za kupnju nekretnine – poslovnog
 32.     prostora u Ul. A. Vraniczanya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II
 33. 8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove
 34.     Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
 35. 9. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne
 36.     ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
 37. 10. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u 2017. godini
 38. 11. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 
 39.       za 2017. godinu.
 40. 12. Objedinjeno izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
 41.       - prilozi
 42. 13. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2017.
 43.       godini
 44. 14. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2017. godini te
 45.       aktivnosti u 2018. godini
 46. 15. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje
 47.      škole na području Karlovačke županije
 48. 16. Prijedlog Odluke o istupanju Karlovačke županije iz članstva u Hrvatskoj mreži
 49.       zdravih gradova/županija
 50. 17. Prijedlog Odluke za smanjenje broja timova u Mreži javne zdravstvene službe za
 51.       djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) i povećanje broja timova
 52.       sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke županije
 53. 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije
 54.       roditelja/skrbnika učenika Medicinske škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.
 55. 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Eugena
 56.       Kvaternika Rakovica o darovanju nekretnine Općini Rakovica

- odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT