Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

IMG 6934

 

Adresa: 

A. Vraniczanya 6, Karlovac
Telefon: 047/666-129;
Telefaks: 047/666-221
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnik:

dr.sc. Maja Vučinić - Knežević   

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Djelatnost: Djelokrug rada obuhvaća područje zdravstva, socijalne skrbi, udruga građana, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te se u okvirima mogućnosti financira i prati rad Centra za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje Karlovac i Centra za psiho-socijalnu pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, kao i niz drugih poslova vezanih uz spomenuta područja.
Odlukom Vlade RH o decentralizaciji sustava zdravstva i socijalne skrbi u cilju većeg uključivanja jedinica područne (regionalne) samouprave, Županija je dobila uz postojeće i dodatne obveze. Prema tome u ovom odjelu obavljaju se slijedeći poslovi i radni zadaci:

 •   izrada planova korištenja sredstava iz Proračuna Karlovačke županije za potrebe socijalne skrbi, a sukladno decentraliziranim funkcijama u području socijalne skrbi i to za Centre za socijalnu skrb na području Karlovačke županije i Dom za starije i nemoćne osobe
 •   surađuje se sa centrima za socijalnu skrb i Domom za starije i nemoćne osobe u svezi izrade mjesečnih planova glede materijalnih izdataka, prati se trošenje sredstava, te prikuplja mjesečna izvješća o utrošenim sredstvima na temelju kojih se vrši izrada izvješća o utrošenim sredstvima na ovom području za potrebe Županijskog poglavarstva, Županijske skupštine te ostalih radnih tijela Županijske skupštine;
 •   surađuje se s centrima za socijalnu skrb glede ostvarivanja prava na pomoć za troškove ogrijeva, pišu se obrazloženja s prijedlogom rješenja za Županijsko poglavarstvo, vrši se obrada podataka o broju korisnika i utrošenim iznosima i prosljeđivala Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi;
 •   surađuje se sa gradovima i općinama glede ostvarivanja prava na pomoć za stanovanje te ostalih pomoći socijalno ugroženim obiteljima, prati se realizacija zakonske obveze gradova i općina kroz godišnje izvješće, surađuje se s Ministarstvom, te vrši dostava objedinjenog izvješća za područje Karlovačke županije, priprema obrazaca za evidenciju sukladno Pravilniku o evidenciji ostvarivanja prava;
 •   vrši se izrada planova korištenja sredstava za Centar za borbu protiv ovisnosti, izrada izvješće o utrošenim sredstvima te praćenje i koordinacija rada ovih centara sa ostalim resornim ustanovama;
 •   za potrebe Županijskog poglavarstva vrši se pisanje obrazloženja s prijedlogom rješenja glede financijskih i drugih zahtjeva iz područja socijalne skrbi, zdravstva i udruga;
 •   izrađuje se materijal za potrebe skupštinskih odbora (Odbor za socijalnu skrb, Odbor za zdravstvo, Odbor za hrvatske branitelje i dr.);
 •   radi se na izvršenju zaključaka Županijskog poglavarstva, Županijske skupštine i Odbora, Povjerenstva, odgovori na viječnička pitanja;
 •   surađuje se sa svim ustanovama socijalne skrbi na području Karlovačke županije - obilazak ustanova;
 •   vodi se evidencija i izdavanje uvjerenja o ostvarivanju prava na minimalnu plaću;
 •   praćenje zakona i zakonskih propisa, te izmjena i dopuna iz područja socijalne skrbi, zdravstva, udruga, hrvatskih branitelja i dr.;
 •   radi se na prikupljanju analiza i obradi podataka, te izradi izvješća iz domene zdravstva i socijalne skrbi, a prema Programu rada Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva;
 •   vrši se izrada planova korištenja sredstava iz Proračuna Karlovačke županije za potrebe zdravstva, a sukladno decentraliziranim funkcijama u području zdravstva - prikupljanje podataka o prioritetnim potrebama glede investicijskog održavanja prostora i opreme u zdravstvenim ustanovama na području Karlovačke županije (13 zdravstvenih ustanova) - obrada i priprema tih podataka za izradu planova korištenja sredstava za Povjerenstvo te Županijsko poglavarstvo, suradnja sa Ministarstvom zdravstva i soc. skrbi i Upravnim odjelom za proračun i financije;
 •   prati se utrošak sredstava i izrađuje se izvješće o utrošenim sredstvima decentraliziranih funkcija;
 •   izrada plana korištenja sredstava za Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, praćenje realizacije;
 •   surađuje se sa Ministarstvom zdravstva i soc. skrbi glede problematike zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije;
 •   izrađen je plan korištenja sredstava iz Proračuna Karlovačke županije u tekućoj godini za potrebe udruga građana i udruga proisteklih iz Domovinskog rata - prikupljanje programa rada i financijskih planova udruga, analiza programa i planova rada na temelju kojih se izrađuje raspodjela sredstava - praćenje realizacije;
 •   izrada izvješća o utrošenim sredstvima za potrebe udruga građana i udruga proisteklih iz Domovinskog rata (polugodišnje, godišnje);
 •   suradnja sa Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Odjelom za hrvatske branitelje, ostalim ustanovama, institucijama i organizacijama prema potrebi (npr. Zavod za zapošljavanje, MIO i sl.).


Isto tako od 1. siječnja 2002. godine Karlovačka županija odnosno Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb nadležan je za izdavanje Rješenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe, te u skladu s tim daje informacije zainteresiranim strankama i surađuje s Povjerenstvom za utvrđivanje uvjeta glede prostora, opreme i djelatnika.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT