Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111


Savjet raspravlja o općim pitanjima iz područja prometa, priprema akte i prijedloge kojima se uređuju pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama, a posebice:

  •   donosi programe preventivnih aktivnosti u prometu i način njihovog ostvarivanja,
  •   provodi i organizira edukaciju djece, mladeži i roditelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.


U suradnji sa prometnom policijom;

  •   potiče informativnu aktivnost prema sudionicima u prometu,
  •   ukazuje na nedostatke prometne sigurnosti i uvjete reguliranja prometa,
  •   potiče ostale aktivnosti od značaja za sigurnost prometa.

 

ČLANOVI SAVJETA:

 

DUBRAVKO GALIĆ, predsjednik

VEDRAN ŽUNIĆ, zamjenik predsjednika

DAVOR BOLJKOVAC, član

MARIO VRABAC, član

JURAJ PALAJSA, član

MARIJA MEDIĆ, članica

DARKO BEBIĆ, član

STJEPAN TURKOVIĆ, član

ANTON RADMAN, član

 

 

 

Preventivno-edukativni plakati na teme „Pješaci“ i „Vožnja pod utjecajem alkohola“

 

Prometna pravila za upravljanje biciklom

 

Financijski plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

Program rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije za 2020. godinu

 

Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2019. godini

 

  

 

Izrađeni plakati na temu brzina i alkohol

 

Edukativno-preventivni plakati „Alkohol“ i „Motocikli u prometu“

 

 

Preventivna akcija „Dan ljubaznosti u prometu“

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT