Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Razvoj i poticanje malog i srednjeg poduzetništva

                U Karlovačkoj se županiji sustavno radi na razvoju i poticanju malog i srednjeg poduzetništva još od 1997. godine u svrhu stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, institucija i udruga koje podupiru poduzetništvo te razvijanja poduzetničke klime i osiguranja preduvjeta za poticanje poduzetničkih sposobnosti.

                Primarni ciljevi poticanja malog i srednjeg poduzetništva Karlovačke županije očituju se u rastu zaposlenosti, povećanju broja novootvorenih tvrtki i obrta, poboljšanju raspoloživosti financijskih resursa te rastu i razvoju istoga temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama.

                Karlovačka županija osigurava poticajna sredstva za projekte kojima se potiče proizvodnja, zapošljavanje, izvoz, nove tehnologije i slično što rezultira izgradnjom konkurentnog gospodarstva. Najznačajnije rezultate Županija je postigla kreditiranjem malih i srednjih poduzetnika po povoljnijim uvjetima te time omogućila razvoj lokalnog gospodarstva i usmjeravanje gospodarskog razvoja u željenom pravcu.

S ciljem poticanja projekta lokalnog razvoja Županija je sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, počevši od 2004. godine, subvencioniranjem kamata omogućila poduzetnicima pristup jeftinijem kapitalu kroz šest kreditnih linija.

                Prva kreditna linija – Projekt „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ započela je 2004. godine. Putem navedene kreditne linije 138 poduzetnika je dobilo sredstva od poslovnih banaka u iznosu od 86,4 milijuna kuna. Nadalje, kreditnom linijom pod nazivom Projekt – „Lokalni projekt razvoja – Mikrokreditiranje“ Karlovačka je županija počevši od 2007. godine subvencioniranjem kamata dodatno doprinjela razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Naime, putem navedene kreditne linije u 2007. godini, 30 je poduzetnika dobilo kredite u iznosu od 4,5 milijuna kuna. 2008. godine putem iste kreditne linije povoljnije uvjete je iskoristilo 16 poduzetnika koji su dobili sredstva u iznosu od 2,2 milijuna kuna, a 2009. godine 10 poduzetnika kojima je dodijeljeno 1,5 milijuna kuna kredita.

Resorno ministarstvo je 2009. godine raspisalo natječaj za dodjelu sredstava po Projektu „Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva“. Povoljnije uvjete kreditiranja u vidu subvencioniranja kamata od strane Ministarstva i Karlovačke županije iskoristila su 62 poduzetnika kojima su odobrena sredstva u iznosu od 94,4 milijuna kuna.

Karlovačka je županija u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, u veljači 2015. godine raspisala Javni natječaj za poduzetničke kredite po Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“. Javni natječaj bio je otvoren četiri godine te je zatvoren zaključno sa 31. prosincem 2019. godine. Ukupno odobreni kreditni potencijal od strane resornog ministarstva iznosio je 114,8 milijuna kuna. Povoljnije uvjete kreditiranja iskoristilo je 64 poduzetnika koji su dobili poduzetničke kredite po povoljnijim uvjetima u iznosu od 89,8 milijuna kuna. 


Pogled iz zraka

Poticanje razvoja poduzetničkih zona

                Osim formiranja povoljnih kreditnih linija kroz subvencioniranje kamate i oročene garantne depozite za kredite kod poslovnih banaka, Karlovačka županija značajna sredstva izdvaja za sufinanciranje poduzetničke infrastrukture. U tu svrhu 2004. godine donesen je Program poticanja razvoja poduzetničkih zona za razdoblje 2004.-2007. na području Županije.      

                Poduzetnička zona treba postati početak razvoja malog i srednjeg poduzetništva u blizini svakog većeg mjesta, te je sukladno tome Karlovačka županija provela koordiniran i sustavni rad na izgradnji i opremanju poduzetničkih zona koje trebaju omogućiti poduzetnicima što kvalitetniji i jeftiniji poslovni prostor. Cilj stvaranja istih je smanjenje opterećenja poduzetnicima u vidu ulaganja u infrastrukturu te poticanje istih na ulaganje u opremu i tehnologiju.

Na području Karlovačke županije ima ukupno 56 poslovnih zona od kojih je aktivno njih 19 te je na opremanje i razvoj istih u periodu od 2004. do 2017. godine utrošeno 142,4 milijuna kuna.

                U aktivnim zonama posluje ukupno 120 poslovnih subjekata koji zapošljavaju 3.914 radnika. Najviše poduzetnika nalazi se u Poduzetničkim zonama Korana d.o.o. i Mala Švarča, njih 24, koje zatim slijede Poduzetnička zona Lug u Ozlju sa 18 poduzetnika, Industrijska zona Gornje Taborište u Slunju sa 13 poduzetnika, Poslovna zona Banija Ilovac III sa 12 poduzetnika te Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. u Ogulinu sa 5 poduzetnika.

                Tri najbolje rangiranje poduzetničke zone po čak 11 kriterija su Korana d.o.o., Lug i Ogulin d.o.o.

 

Poticanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva Karlovačke županije vrlo je značajno zbog jednog od najvećih aduta gospodarstva u cjelini – izvoza. Povećanje izvoza dovodi do multiplikativnih učinaka na ostale pokazatelje koji se ogledaju kroz rast obujma poslovanja, a samim time i zaposlenosti te same kvalitete poslovanja.

                Poduzetništvo, ali i gospodarstvo Karlovačke županije u cjelini izrazito ovisi o nekoliko velikih poduzeća te je vrlo bitna diverzifikacija poduzetništva kroz jačanje malih i srednjih poduzeća kako bi se smanjila ovisnost o poslovanju velikih poduzeća.

                Naime, u slučaju problema u poslovanju bilo kojeg od spomenutih poduzeća, posljedice za županijsko gospodarstvo bile bi značajne. Sukladno tome Karlovačka županija nastoji paralelno nastaviti jačanje malog i srednjeg poduzetništva uz jasno privlačenje inozemnih investicija.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT