Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Ministarstvo poljoprivrede poziva za prijavu proizvođača s područja Karlovačke županije na SAJAM ZIMNICE I AUTOHTONIH PROIZVODA, koji se u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Grada Zagreba održava na Trgu bana Josipa Jelačića od 16. - 18. listopada 2020. godine.

Sve pojedinosti o prijavi kao i kriterije odabira izlagača mogu se pronaći na linku: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/sajam-zimnice-i-autohtonih-proizvoda-poziv-za-prijavu-izlagaca/4155

 

 

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Treći Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 4 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

15.09.2020.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

Vilko Klasan

2.

17.09.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio

Martina Dvoržak

3.

22.09.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio

Martina Dvoržak

4.

24.09.2020.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

Ksenija Silaj

Sandra Cvitković Šebrek

5.

29.09.2020.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

Vilko Klasan

Martina Dvoržak

Ksenija Silaj

Sandra Cvitković Šebrek

 

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 14.09.2020. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

                                                                                                                                            

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata otvoren do zaključno 21.09.2020. godine, a visina potpore je od 5.000,00 - 50.000,00 kuna. Više na linku:

 

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-koje-promicu-poljoprivredu-i-vrijednost-ruralnog-prostora/4115

Povodom obilježavanja 25. obljetnice VRO Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja ulaz u Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj će u srijedu, 5. kolovoza 2020. godine biti slobodan za sve posjetitelje koji žele istražiti jedinstvenu muzejsku izložbu „Karlovac 1991. - 1995.“

20200729 101321 copy 

file.PDF

 

Dionica Oštarije – Škrljevo sastavni je dio željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na osnovnoj Transeuropskoj prometnoj mreži (Trans-European Transport Network – TEN-T) Mediteranskome koridoru.

 

slika pruga copy

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 27. listopada 2017. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency). Njime je odobren maksimalan iznos od 5,95 milijuna eura, što iznosi 85 posto odobrenog iznosa sufinanciranja. Procijenjeni iznos provođenja aktivnosti iz Sporazuma iznosi ukupno maksimalno sedam milijuna eura. Preostalih 15 posto maksimalnog iznosa (1,05 milijuna eura) financirat će se vlastitim sredstvima.

U sklopu potpisanog Sporazuma provodit će se sljedeće aktivnosti:

  1. Vođenje projekta, promidžba i provođenje mjera vidljivosti
  2. Izrada studijske dokumentacije: idejna varijantna rješenja trase i studija opravdanosti (FS – Feasibility Study)
  3. Izrada financijsko-ekonomske analize (Cost Benefit Analiysis)
  4. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole/lokacijskih dozvola
  5. Izrada studije utjecaja na okoliš.

Glavni cilj izrade projekta jest razvoj učinkovitoga i konkurentnoga željezničkog prijevoza duž Mediteranskog koridora, uz uklanjanje tzv. uskih grla na hrvatskome dijelu tog koridora, poboljšanje kvalitete željezničke usluge za putnički i teretni prijevoz, skraćivanje vremena putovanja, povećanje brzine putovanja i unaprjeđenje konkurentnosti željezničkog prometa.

U cilju realizacije aktivnosti predviđenih Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava HŽ Infrastruktura potpisala je 15. svibnja 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. i IPZ d.d. Ugovor za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka na dionici Oštarije – Škrljevo.

Ugovor vrijedan 17,9 milijuna kuna (bez PDV-a) uključuje izradu idejnih rješenja više varijanti trase, studije opravdanosti, analize troškova i koristi za odabrano varijantno rješenje te studiju utjecaja zahvata na okoliš, kojom će se propisati mjere zaštite i očuvanja okoliša koje se moraju provoditi tijekom izgradnje i eksploatacije željezničke pruge.

Studijskom dokumentacijom utvrdit će se optimalno rješenje trase pruge i ostalih infrastrukturnih podsustava između Oštarija i Škrljeva, a moguće su dvije osnovne varijante:

  • modernizacija postojeće pruge u duljini od 113,9 km
  • izgradnja potpuno nove, znatno kraće trase (duljine oko 67 km) koja se polaže novim koridorom uz izgradnju dugačkih tunela kroz planinske masive Male i Velike Kapele.

Rok za izradu studijske dokumentacije jest 16 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Kontakt za više informacija o projektu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.hzinfra.hr/izrada-tehnicke-dokumentacije-za-modernizaciju-zeljeznicke-dionice-ostarije-skrljevo/

 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv za korištenje sredstava iz programa državnih potpora poduzetnicima u sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti, u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske, a zbog krize uzrokovane koronavirusom.

Provedbena tijela programa su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao agenti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,  koji će dodjeljivati pojedinačne potpore (u obliku jamstava za nove zajmove) korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.
Ukupan iznos predviđenih sredstava po navedenom programu iznosi 600.000.000 kuna.

Više informacija nalazi se na linku
https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/program-drzavnih-potpora-za-sektor-mora-prometa-i-infrastrukture/22309

U Zagrebu je u srijedu, 15. srpnja, održan sastanak s predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kojemu su prisustvovali predstavnici Hrvatske zajednice županija, vezan uz projekt „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“.

Projekt su predstavili državni tajnik Danijel Meštrić i v.d. ravnatelja Uprave za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i ozakonjenje nezakonito izgrađene infrastrukture Alen Grabar.

Sastanak je održan na inicijativu Hrvatske zajednice županija zbog nejasnoća u Sporazumu o osiguranju uvjeta rada na realizaciji zaključenog ugovora po provedenom postupku javne nabave „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“.

Državni tajnik Meštrić pobliže je objasnio postupak javne nabave kojim će se osigurati informatička oprema za obavljanje posla skeniranja dokumenata obuhvaćenih projektom. Završetak projekta planiran je za 1. siječnja 2022. godine, stoga je važno da svi dionici (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo kulture, Državni arhiv i jedinice lokalne i regionalne (područne samouprave) simultano pristupe provedbi.

Sukladno tome, osnovat će se Radna skupina za praćenje provedbe projekta, o čemu ćemo uskoro biti obaviješteni kako bi imenovali predstavnika Hrvatske zajednice županija. Osim Radne skupine, na tjednoj bazi će se održavati video-sastanci s osobama zaduženim za provedbu projekta kako bi se raspravile aktualne teme i objasnile sve nejasnoće koje se očekuju na terenu.

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT