Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

USTANOVE KULTURE

ADRESAR

Karlovačka županija djelatnosti u kulturi financira u sklopu Programa javnih potreba u kulturi, a na temelju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi koji se raspisuje svake godine. Takvim načinom financiranja otvorena je mogućnost ravnopravnog konkuriranja na sredstva županijskog proračuna svim nositeljima kvalitetnih programa i inicijativa u kulturi. Stručnu procjenu prijavljenih programa obavlja Kulturno vijeće Karlovačke županije, a sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi. Konačan plan korištenja sredstava proračuna Karlovačke županije za potrebe kulture na godišnjoj razini donosi Župan.


Na području Karlovačke županije djeluju sljedeće ustanove kulture:

    Gradski muzej Karlovac
    Gradsko kazalište Zorin dom Karlovac
    Gradska knjižnica I. G. Kovačić Karlovac
    Državni arhiv Karlovac
    Pučko otvoreno učilište Ogulin

    Narodna knjižnica i čitaonica Ogulin
    Pučko otvoreno učilište Duga Resa
    Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa

    Pučko otvoreno učilište Slunj   

    Knjižnica i čitaonica Slunj
    Pučko otvoreno učilište K. Zrinski Ozalj

    Gradska knjižnica i čitaonica I. Belostenca Ozalj

    Zavičajni muzej Ozalj 

    Knjižnica i čitaonica Vojnić
    Knjižnica i čitaonica Plaški.

Osnivači ustanova kulture na području Županije su jedinice lokalne samouprave, pa se i njihovo djelovanje najvećim dijelom financira iz gradskih i općinskih proračuna. U sklopu Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije djeluje preko 70 amaterskih udruga kulture, no broj ovakvih udruga na području Županije znatno je veći. Na području Županije postoji velik broj zaštićenih i preventivno zaštićenih nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, te arheološke baštine.

 

Stari grad Dubovac

003StarigradDubovac

 

Stari grad Ogulin

Frankopanski20kastel203 page

Stari grad Ozalj

ozalj-dvorac

 

 

 

 

Ravnatelj:

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT