Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Služba za unutarnju reviziju

 

Adresa:   A. Vraniczanya 6, Karlovac
Telefon: 047/ 666-112,  

Telefax: 047/ 666-169

 

Pročelnica:

Marija Brazdičić, univ.spec.oec     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

       Služba za unutarnju reviziju ustrojena je kao zasebna ustrojstvena jedinica na najvišoj organizacijskoj razini, ustrojstveno i funkcionalno neovisna od drugih upravnih tijela, izravno i isključivo odgovorna Županu Karlovačke županije. Opseg djelovanja Jedinice za unutarnju reviziju Karlovačke županije proširen je na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u nadležnosti Karlovačke županije) u slučajevima kada isti nisu obveznici uspostave vlastitih jedinica za unutarnju reviziju.

 

Svrha i uloga unutarnje revizije – osnovna uloga unutarnje revizije jest stvaranje dodatne vrijednosti i poboljšanje poslovanja organizacije kroz povećanje razine svijesti u obavljanju javnih poslova i pružanju javnih usluga. Potrebno je naglasiti da je razvoj sustava unutarnjih kontrola dugotrajan i složen proces i na određen način predstavlja svojevrsnu reformu u načinu i pristupu upravljanja u javnom sektoru. Od rukovoditelja u javnom sektoru zahtijeva se upravljanje temeljeno na načelu „vrijednost za novac“ i razvijena upravljačka odgovornost. Razvijajući sustave unutarnjih kontrola, rukovoditelji trebaju osigurati razumnu sigurnost da se javnim sredstvima upravlja odgovorno i transparentno, u skladu sa zakonima i pravilima te na ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. To zahtijeva aktivan pristup upravljanju u fokusu kojeg nisu samo pitanja koliko trošimo i jesmo li u granicama planiranih sredstava, nego i pitanja za što i kako trošimo te koje rezultate i učinke postižemo, a također i odgovornosti rukovoditelja za način upravljanja sredstvima i za postignute rezultate. Rukovođena filozofijom dodane vrijednosti unutarnja revizija pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva, kao što su:

 

a) obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način;
b) usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima;
c) zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti;
d) jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva;
e) pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.

 

Vizija - stjecanje ugleda i povjerenja održavanjem visoke razine stručnosti, objektivnosti i neovisnosti, kao i promicanjem najviših moralnih vrijednosti.

 

Misija - usmjeriti potencijale unutarnje revizije budućnosti, pružanjem savjeta u svezi s anticipativnim budućim rizicima u pojedinim područjima poslovanja, stvaranje dodatne vrijednosti, prvenstveno generiranjem informacija potrebnih za identifikaciju, razumijevanje i procjenu potencijalnih rizika.

 

Zakonodavni okvir i ostali dokumenti:

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT