Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Cilj 1: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj

I. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Podrška poduzetništvu

MJERE

1. Izgradnja, opremanje i promocija poduzetničkih zona
2. Jačanje kapaciteta potpornog okruženja za razvoj poduzetništva
3. Programi održivog gospodarskog razvoja regije
4. Uvođenje novih tehnologija i potpora inovacijama


II. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Unapređenje i promocija turističke ponude

MJERE

1. Stvaranje optimalnih uvjeta i razvitak selektivnih oblika turizma
2. Unapređenje kvalitete kapaciteta (ugostiteljskih, ljudskih i infrastrukturnih)
3. Unapređenje destinacijskog menadžmenta i uspostava turističkog informativnog sustava
4. Unapređenje marketinške strategije i promocija županije


III. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Povećanje poljoprivredne proizvodnje

MJERE

1. Uređenje, klasifikacija i okrupnjivanje zemljišnih površina
2. Unapređenje skladištenja, obrade i prerade u poljoprivrednoj proizvodnji
3. Poboljšanje eko proizvodnje i organske poljoprivrede
4. Razvitak zadrugarstva

 

Cilj 2: Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša


I. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Unapređenje zaštite okoliša

MJERE

1. Razvoj sustava za praćenje i zaštitu stanja okoliša
2. Unapređenje gospodarenja otpadom
3. Program razminiranja zemljišta, objekata i svih ostalih područja pod minama
4. Zaštita okoliša kod izvanrednih zagađenja
5. Program upravljanja prirodnim bogatstvima voda, šuma, tla i zrakaII. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Poboljšanje infrastrukture

MJERE

1. Unapređenje i regionalizacija sustava vodoopskrbe i odvodnje
2. Prostorno planiranje i uređenje prostora
3. Unapređenje energetskog sustava
4. Osiguranje pristupa informacijama o prostoruIII. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Unapređenje zaštite prirode

MJERE

1. Povećanje broja i površina zaštićenih područja
2. Očuvanje krajobraza i biodiverzitetaCilj 3: unapređenje kvalitete života i promoviranje civilnog društva


I. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Poboljšanje kvalitete života

MJERE

1. Poboljšanje kvalitete života ranjivih skupina
2. Zaštita i promocija ljudskih prava
3. Osiguranje kvalitete razine zdravstvene i socijalne zaštite
4. Unapređenje kvalitete kulturnih i sportskih aktivnosti
5. Poboljšanje prometnog povezivanja i javnog prijevoza


II. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Razvoj odgojnog i obrazovnog sustava

MJERE

1. Prekvalifikacija i dodatna izobrazba
2. Aktivna suradnja obrazovnih ustanova i poslodavaca
3. Unapređenje nastavnog procesa
4. Unapređenje sustava brige o djeci i mladeži


III. PRIORITETNO PODRUČJE INTERVENCIJE
Poticanje međusektorske suradnje

MJERE

1. Razvoj partnerstva javnog i nevladinog sektora
2. Razvoj korporativne društvene odgovornosti
3. Poticanje uključivanja gradana u donošenju odluka

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT