Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111


Uz Županijsku skupštinu i Župana, Regionalni partnerski odbor je najvažnije tijelo unutar sustava za provedbu Regionalnog operativnog programa (ROP-a). Osnovan je u procesu pripreme ROP-a kao jedna od najvažnijih karika u provedbi ROP-a. Partnerstvo nije osnovano izborima, već se njegovo osnivanje i mijenjanje temelji na nizu propisa i preporuka predloženih od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske. RPO ima savjetodavan karakter u izradi i provedbi ROP-a.

Partnerstvo trenutno broji 31 članova, predstavnika iz javnog, privatnog i civilnog sektora Karlovačke županije. RPO je savjetodavno tijelo i jedna vrsta foruma članova koji mogu davati prijedloge odluka za Županijsku skupštinu i Župana. ROP i projekti u sklopu ROP-a zahtjevaju pisani osvrt i procjenu Partnerstva prije no što budu predočeni skupštini i županu u cilju donošenja odluke.

Partnerstvo ne donosi izvršne odluke, već sastavlja preporuke za Županijsku skupštinu i Župana kako bi se osiguralo veće i kvalitetnije uključivanje zainteresiranih strana. RPO se sastaje redovito a Pravilnik RPO-a Karlovačke županije uređuje njegov rad.


Novi sastav RPO-a od 20. travnja 2006. godine:

Udruga inovatora Karlovačke županije
Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac
Pamučna industrija Duga Resa
Hrvatske šume
Hrvatske vode
Županijska uprava cesta
Centar za socijalnu skrb
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
Odbor za ljudska prava Karlovac
Ženska grupa Korak
Centar za civilne inicijative
Udruga Domaći
Općina Draganić
Općina Plaški
Općina Rakovica
Općina Saborsko
Općina Kamanje
Obrtnička komora Karlovačke županije
Centar za poduzetništvo Karlovačke županije
Turistička zajednica Karlovačke županije
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji – Služba za gospodarstvo
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove Karlovačke županije – Odsjek za gospodarstvo i ulaganja
Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba Karlovac
Grad Karlovac (+ Udruga za zaštitu okoliša)
Grad Ogulin
Grad Slunj
Grad Ozalj
Grad Duga Resa
Veleučilište u Karlovcu
Hotel Korana Srakovčić
Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.


Regionalni partnerski odbor ima i tematsku radnu skupinu za razvoj ljudskih potencijala:

1. Željko Šančić – Karlovačka županija
2. Nada Gogić - Hrvatska gospodarska komora                      
3. Mirjana Kućas – Hrvatska obrtnička komora
4. Nikolina Pahanić – Centar za poduzetništvo
5. Ante Pavić - Veleučilište u Karlovcu
6. Mile Lulić - Tehnička škola Karlovac                                         
7. Željko Kokotović – Mješovita industrijsko-obrtnička škola                                 
8. Darko Capan – Comel d.o.o.
9. Marina Grčić – Grad Karlovac
10. Milan Medić – Centar za civilne inicijative – CCI (Partnerski odbor ROP-a - nevladina udruga)                                                                               
11. Violeta Vukobratović – Ženska grupa Korak (Partnerski odbor ROP-a - nevladina udruga)
12. Miroslav Šipek - OŠ Braće Seljan
13. Ana Pozderac – Hrvatski zavod za zapošljavanje
14. Vladimir Vuković - HS Produkt
15. Vladimir Špišić - ALSTOM Hrvatska d.o.o.
16. Dubravko Šegota - Sindikat udruga hrvatskih branitelja.

 

Dokumenti:


Pravilnik o radu Regionalnog partnerskog odbora (.PDF - 1.1MB)

Odluka o promjeni sastava Regionalnog partnerskog odbora od 20. travnja 2006. g. (.PDF - 0.3MB)

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT