Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Opći podaci

 

Karlovačka županija smještena je na prijelazu između panonske i planinske poljoprivredne regije, a obzirom na vrlo raznolik reljef, nadmorske visine, umjereno kontinentalnu klimu i bogatstvo vodom, možemo izdvojiti tri prirodna agroekološka rajona:

 •   nizinsko područje uz rijeke,
 •   brežuljkasto – brdsko područje i
 •   brdsko planinsko područje.

Sukladno popisu poljoprivrede iz 2003. godine, poljoprivrednim zemljištem raspolaže 19.171 kućanstvo, a koristi se ukupno 33.523 ha poljoprivrednog zemljišta, dok je 13.845 ha neiskorišteno.

Prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, broj fizičkih i pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava na području Karlovačke županije je oko 6 200. Najčešći problemi koji se javljaju u početku i tijekom unapređenja poljoprivredne proizvodnje su neriješeni imovinsko pravni odnosi te usitnjenost zemljišta prilikom okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, financiranje proizvodnje, marketing, distribucija i skladištenje proizvoda. Dobri prirodni uvjeti za razvoj govedarstva, ovčarstva, kozarstva, pčelarstva, akvakulture kao i intenzivni razvoj voćarsko - vinogradarske proizvodnje i povrtlarstva na određenim lokacijama, samo su neke od prednosti Županije u cilju razvoja i unapređenja poljoprivrede. Iako smo djelomično naveli probleme proizvodnje, poljoprivreda u Karlovačkoj županiji predstavlja značajan izvor prihoda za velik broj stanovnika Županije.

Stočarska proizvodnja

 

Prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine, broj značajnijih vrsta stoke:

 •   goveda - 18672  (muzne krave – 12091)
 •   svinje - 40453
 •   ovce - 25486  
 •   perad - 361536
 •   koze - 5628     
 •   pčelinje zajednice - 7957.

(Izvor: Popis poljoprivrede 2003. god.)

 

Koze

 

Voćarsko vinogradarska proizvodnja


Brežuljkasto - brdsko područje Karlovačke županije pogodno je između ostalog i za voćarsko - vinogradarsku proizvodnju, a prema regionalizaciji našu Županiju zahvaćaju dvije vinogradarske podregije:

 •   Pokuplje s Karlovačkim vinogorjem - Karlovac, Netretić, Bosiljevo, Duga Resa, Generalski Stol, Barilović, Draganić, Žakanje
 •   Plešivica s Ozaljsko - vivodinskim vinogorjem - Ozalj

 • Već nekoliko godina u organizaciji triju Udruga vinara i vinogradara iz Ozlja, Duga Rese i Draganića, na području županije održavanju se tradicionalne međunarodne izložbe vina.

Povrtlarstvo


U brdsko planinskim predjelima Županije, potiče se proizvodnja kupusa sorte «Ogulinac» koja je prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede iz 2012. god. registrirana kao "Oznaka izvornosti ogulinski kiseli kupus / ogulinsko kiselo zelje".

 

Ogulinsko zelje

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT