Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana

 

 

Martina Furdek Hajdin, dipl. ing. arh.

zamjenica župana Karlovačke županije

DSC 1493 1

Datum rođenja:  30. 09. 1972. godine

Obrazovanje:

1991.-1998.       diplomirani inženjer arhitekture

                           Arhitektonski fakultet, Zagreb

1987.-1991.       Gimnazija Karlovac, Karlovac

Radno iskustvo:

2014. – 2017.    GRAD KARLOVAC – pročelnica UO za prostorno planiranje, gradnju i zaš. ok.

2010. – 2014.    GRAD KARLOVAC – pomoćnica pročelnika za prostorno planiranje, promet i veze

2010. – 2010.    GRAD KARLOVAC – pročelnik UO za prostorno planiranje i graditeljstvo

2009. – 2010.    GRAD KARLOVAC – privremeni pročelnik UO za prostorno planiranje i graditeljstvo

2007. – 2009.    GRAD KARLOVAC – savjetnik za prostorno planiranje

2006. - 2007.     MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I

                          GRADITELJSTVA - Uprava za inspekcijske poslove

2002 .- 2006.     PROJEKTNI BIRO 2A d.o.o., Karlovac - izrada cjelovite projektne dokumentacije

2001. - 2001.     APN-VERTOT d.o.o., Karlovac - izrada cjelovite projektne dokumentacije

1998. - 2001.     SAMNING d.o.o., Zagreb – projektni ured - izrada cjelovite projektne dokumentacije

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT