Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina

 

 

KLASA: 112-03/20-01/37

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05
Karlovac, 14. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 1. rujna 2020.g.

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak 29. rujna 2020. godine u 14,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Ured župana, A. Vraniczanya broj 2/I.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prilikom provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranje kandidati su obvezni pridržavati se svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19. Popis svih preporuka https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


viši stručni suradnik za izvlaštenja

 

 

KLASA: 112-03/20-01/36

URBROJ: 2133/1-01/03-20-06
Karlovac, 14. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije na radno mjesto viši stručni suradnik za izvlaštenja objavljenog kod
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 31. kolovoza 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak 29. rujna 2020. godine u 12:00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Ured župana, A. Vraniczanya broj 2/I:

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prilikom provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranje kandidati su obvezni pridržavati se svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19. Popis svih preporuka https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


viši referent za izvlaštenja

 

 

KLASA: 112-03/20-01/35

URBROJ: 2133/1-01/03-20-10
Karlovac, 14. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije na radno mjesto viši referent za izvlaštenja objavljenog kod
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 31. kolovoza 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak 29. rujna 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Ured župana, A. Vraniczanya broj 2/II:

 

  • u 08:00 sati kandidati s prezimenima A-L
  • u 10:00 sati kandidati s prezimenima M-Ž

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prilikom provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranje kandidati su obvezni pridržavati se svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19. Popis svih preporuka https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

 

 

KLASA: 112-03/20-01/34

URBROJ: 2133/1-01/03-20-09
Karlovac, 14. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije

na radno mjesto viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika objavljenog kod
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 31. kolovoza 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak 22. rujna 2020. godine u 08,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Ured župana, A. Vraniczanya broj 2/I.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prilikom provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranje kandidati su obvezni pridržavati se svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19. Popis svih preporuka https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-03/20-01/37

URBROJ: 2133/1-01/03-20-03

Karlovac, 1. rujna 2020. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 1. rujna 2020. godine za

 

radno mjesto: viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina

 

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
(radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

KLASA: 112-03/20-01/35
URBROJ: 2133/1-01/03-20-03

 

Karlovac, 31. kolovoza 2020. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 31. kolovoza 2020. godine za

 

radno mjesto: viši referent za izvlaštenja

–  5 izvršitelja/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
(radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao)  
 
Stručni uvjeti:
-    sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke,
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
-    položen državni stručni ispit,
-    poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

KLASA: 112-03/20-01/36
URBROJ: 2133/1-01/03-20-03


Karlovac, 31. kolovoza 2020. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –

Područni ured Karlovac od 31. kolovoza 2020. godine za

 

radno mjesto: viši stručni suradnik za izvlaštenja

–  4 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
(radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao)  
 
Stručni uvjeti:
-    magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
-    položen državni stručni ispit,
-    poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

KLASA: 112-03/20-01/34
URBROJ: 2133/1-01/03-20-03

 

Karlovac, 31. kolovoza 2020. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 31. kolovoza 2020. godine za

 

radno mjesto: viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

–  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
(radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)  
 
Stručni uvjeti:
-    magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
-    položen državni stručni ispit,
-    aktivno znanje jednog stranog jezika
-    poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT