Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Prednosti:

* Strateški povoljan položaj u Hrvatskoj. Blizina Zagreba i Riječke luke. Raskrižje glavnih cesta. Granicenje sa Slovenijom i BiH. (Vjerojatnost pozitivnih učinaka na Karlovačku županiju povezanih s rastom grada Zagreba. Lokacija za tvrtke koje izvoze preko Rijeke.)
* Industrijska tradicija i imovina (značajne i prilagodljive industrijske vještine, industrijska imovina koja bi se mogla upotrijebiti za razvoj snažnijeg gospodarstva)
* Prirodni resursi relativno nezagadeni (obilje vode za domaćinsku i industrijsku i potrošnju, značajni šumski i poljoprivredni resursi)
* Razvijeno civilno društvo (uključenost i sudjelovanje civilnog društva je relativno visoko: potrebno za zajedničku i združenu akciju s upravnim sektorom na razvoju demokratskih procesa. Također značajna multikulturna različitost u županiji)
* Značajan potencijal za razvoj turizma (Očuvane i raznolike prirodne ljepote, kulturno-povijesno naslijeđe, brojnost vodotoka, privlačan krajolik, daljnji razvoj selektivnog oblika turizma i blizina turističkog tržišta daju mogućnost vrlo brzog pozicioniranja Karlovačke županije kao destinacije aktivnog odmora)
* Brojnost srednjoškolskih obrazovnih programa i utjecaj veleucilišta (važni ljudski resursi, obrazovanje kao ključ za ubrzani razvoj)

 

Slabosti:

* Pad industrijske proizvodnje, zastarjela tehnologija i nedostatak investicija
* Rascjepkano poljoprivredno zemljište
* Neriješeno imovinsko-pravni odnosi (neriješeno zemljišno-knjižno stanje)
* Nedostatna pokrivenost prostorno-planskom dokumentacijom (npr. prostorni planovi za poduzetnicke zone i GIS)
* Visoka nezaposlenost
* Loša demografska slika ("stara županija" i negativan prirast stanovništva)
* Posljedice rata (veliki broj invalida, migracije, uništena imovina, gubitak tržišta i poslovnih veza)
* Nedostatne upravljačke vještine u poslovnom i javnom sektoru
* Nezavršeno razminiranje
* Nefinaliziranje proizvodnje (npr. drvna industrija)
* Spora i neučinkovita sudska zaštita građana i gospodarskih subjekata
* Neodgovarajući statistički podaci i druge informacije potrebne za formuliranje suvislog i snažnog razvojnog plana
* Prezaduženost građana i gospodarstva - nedovoljno financijskih sredstava za razvoj u županiji
* Neprimjeren sustav zaštite okoliša, posebno u segmentu gospodarenja otpadom
* Nedovoljna promocija županije
* Nedovoljna razvijena elektroenergetska mreža

 

Prilike:

* Daljnje iskorištavanje prirodnih resursa za porast turističkog i poljoprivrednog razvoja (npr. razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje, vinogradarstva, hortikulture, slatkovodnog ribarstva, stočarstva, mljekarstva. Također razvoj organske proizvodnje.)
* Daljnji razvoj obrazovnog sustava i stvaranja uvjeta za intenzivniji razvoj inventivnog rada (npr. povezivanje obrazovanja s gospodarstvom)
* Razvoj poslovnih i industrijskih zona za privlačenje domaćih i stranih investicija
* Iskorištavanje međunarođnih fondova za regionalni razvoj - podizanje svijesti o mogućim fondovima, pomoć pri izradi dobrih projekata za financiranje
* Razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (npr. vode, biomase)
* Prenamjena neiskorištene vojne infrastrukture u županiji (npr. stare vojarne)
* Korištenje pogodnosti vezane uz područja posebne državne skrbi za privlačenje investicija
* Obnova poslovne suradnje sa državama regije

 

Prijetnje:

* Nastavak negativnog prirasta stanovništva
* Crno tržište i siva ekonomija nisu zaustavljeni: postoji jeftin uvoz (roba), postoji rad na crno, neplaćanje poreza slabi zakonsko poslovanje
* Porast zagađenja - uslijed niske razine gospodarenja otpadom i nepročišćavanja otpadnih voda, te industrijskog zagadenja
* Nedovoljna zastupljenost županije na nacionalnoj razini
* Jaka međunarodna konkurencija: gospodarstvo se ne prilagodava dovoljno brzino slobodnom tržištu Europskog gospodarstva, slabi konkurencija
* Nastavak sporosti sudova, naročito u stečajnim postupcima
* Centralizacija na svim razinama
* Održavanje i unapređenje postojeće društvene infrastrukture
* Sporost u prilagođavanju EU regulativi
* Gospodarska situacija u Hrvatskoj i široj regiji

 

VIZIJE


Cilj 1: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj

Cilj 2:
Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša

Cilj 3: Unapređenje kvalitete života i promoviranje civilnog društva

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT