Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

 

Sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj 78/15) i članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 20/13) donosi

ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Karlovačkoj županiji
 
Prema članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, broj 70/12) osoba za nepravilnosti odgovorna je za:

zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,

praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima

suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.


Nepravilnost u skladu s Naputkom jest nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.
 

 

Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Karlovačke županije:

 

     

Bruno Bajac, mag. iur.

Sjedište: A. Vraniczanya 2, Karlovac / I kat

tel. 047 / 666 141

fax. 047 / 666 268

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT