Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/20-01/34
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 14. travnja 2020.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

 1. 23. sjednicu Županijske skupštine za petak, 24. travnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

 

                Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Prijedlog Statuta Karlovačke županije (pročišćeni tekst)
 3. 3. Prijedlog Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (pročišćeni tekst)
 4. 4. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu
 5.     neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu
 6. 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 7.          za 2020. godinu
 8.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 9.         Karlovačke županije za 2020. godinu
 10. 6. Odluka o dodjeli novčane potpore obiteljima s djecom čiji su roditelji zaposleni kod
 11.     poslodavca koji je korisnik mjera potpore za očuvanje radnih mjesta ili su nezaposleni
 12.     zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19
 13. 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun
 14.     plaća župana i zamjenika župana
 15. 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
 16.     namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
 17. 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke
 18.       županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske
 19.       skupštine Karlovačke županije u 2020. godini
 1. 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i
 2.      predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT