Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/19-01/50
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 29. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

15. sjednicu Županijske skupštine za ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 

Vijećnička pitanja i prijedlozi

odgovori na vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Županijske skupštine

 1. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II polugodište 2018. godine
 2. 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
 3.      IZVJEŠTAJ, PRILOZI
 4. 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih
 5.     sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu
 6. 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 7.         za 2019. godinu  ODLUKA
 8.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 9.         Karlovačke županije za 2019. godinu
 10. 6. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke
 11.         županije za 2018. godinu
 12.     b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije
 13.         za 2018. godinu
 14. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju
 15.     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
 16. 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog
 17.     plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.
 18. 9. Prijedlog Odluke o izdavanju bjanko zadužnica kao sredstvo osiguranja
 19.     naplate poreznog duga Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke
 20.     županije Kodos d.o.o.
 21. 10. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području
 22.       Karlovačke županije u 2018. godini
 23. 11. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu
 24. 12. a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne
 25.           Hrvatske za 2018. godinu
 26.       b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije
 27.           Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu
 28. 13. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke
 29.       županije u 2018. godini
 30. 14. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i
 31.       studentima za školsku/akademsku godinu 2018./19.
 32. 15. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije
 33.       roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2019./2020.
 34. 16. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu
 35.       u kući Karlovac
 36. 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima te
 37.       načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac
 38.       u 2019. godini
 39. 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
 40.       Prve osnovne škole Ogulin

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT