Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

U Karlovačkoj županiji sjedište ima 2.999 poduzetnika koji zapošljavaju ukupno 17.662 radnika te čine oko 2,4% svih poduzetnika Republike Hrvatske i 1.846 obrtnika koji zapošljavaju ukupno 5.306 radnika i čine 2,3% svih obrtnika Republike Hrvatske.

·         Promatrano u relacijama s drugim županijama i gradom Zagrebom Karlovačka županija nalazi se na 13. mjestu po broju poduzetnika i na 15. mjestu po broju zaposlenih radnika kod poduzetnika te na 15. mjestu po broju aktivnih obrta

 


Promatrano po veličini u Karlovačkoj županiji najviše ima mikro poduzetnika koji bilježe kontinuirani porast od 2009. godine. Iako u Županiji ima najmanje velikih poduzetnika, oni ostvaruju najveći udio u ukupnom prihodu te najveću konsolidiranu dobit.

 

Žitarice

Najveća koncentracija poduzetnika, zaposlenosti i gospodarske aktivnosti ostvaruju se u gradskim središtima Županije.

Gradovi

UDIO U %

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihod

Dobit

Karlovac

54,72

61,90

67,36

74,44

Duga Resa

9,13

6,48

4,56

3,20

Ogulin

8,43

9,26

7,50

4,71

Ozalj

5,59

4,77

4,81

4,50

Slunj

3,23

2,95

1,92

4,50

UKUPNO

81,10%

85,36%

86,55%

88,07%


Osim u gradovima značajnije gospodarske aktivnosti ostvaruju se u općinama Vojnić, Barilović i Draganić koje slijede općine Josipdol, Netretić , Rakovica i Žakanje.

POZICIJA GOSPODARSTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE

Karlovačka županija ostvaruje 1,37% ukupnih prihoda i 1,33% ukupnih rashoda Republike Hrvatske. U ukupnoj dobiti razdoblja Republike Hrvatske Županija sudjeluje sa 1,67%, a u gibitku sa 0,84%.

U ukupnom broju poduzetnika Republike Hrvatske, Županija sudjeluje sa 2,29%, a u ukupnom broju zaposlenih sa 1,90%. Nadalje, Karlovačka županija sudjeluje i u ukupnom izvozu i uvozu RH i to sa 1,54% u ukupnom izvozu i 1,20% u ukupnom uvozu.

POZICIJA GOSPODARSTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U KORELACIJI S OSTALIM ŽUPANIJAMA

o    prema broju poduzetnika Karlovačka županija nalazi se na 13. mjestu,

o    prema ukupnim prihodima Karlovačka županija nalazi se na 14. mjestu, a prema ukupnim rashodima  na 16 mjestu,

o    prema broju zaposlenih Karlovačka županija nalazi se na 15. mjestu,

o    prema ostvarenoj dobiti na 11. mjestu te

o    prema ostvarenim gubicima na 15. mjestu.

 U 2018. godini Karlovačka je županija u odnosu na druge županije bila na prvom mjestu po ekonomičnosti poslovanja, a na drugom mjestu prema produktivnosti rada mjerenom odnosom neto dobiti i zaposlenih!

Najzastupljenija područja djelatnosti Karlovačke županije su trgovina na veliko i na malo, prerađivačka industrija, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, građevinarstvo, djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

SKUPINE DJELATNOSTI

UDIO U %

BROJ PODUZETNIKA

BROJ ZAPOSLENIH

UKUPAN PRIHOD

DOBIT

1.

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO

22,05

11,55

15,23

8,59

2.

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

17,73

48,78

57,34

63,69

3.

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

12,36

4,04

2,19

2,5

4.

GRAĐEVINARSTVO

10,96

12,87

11,76

8,07

5.

DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

9,61

5,59

2,22

1,75

6.

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

6,90

5,41

1,56

1,95

                TOP 10 poduzetnika sa sjedištem u Karlovačkoj županiji po ukupnom prihodu, dobiti razdoblja i broju zaposlenih:

o    PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA d,d, HEINIKEN HRVATSKA d.o.o., HS PRODUKT d.o.o., GENERAL ELECTRIC HRVATSKA d.o.o., AB GRADNJA d.o.o., KIM MLJEKARA KARLOVAC d.o.o., LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d., CESTE KARLOVAC d.d., KELTEKS d.o.o. i INFINUM d.o.o.

Prioriteti gospodarskog razvoja i dalje su temeljeni na postojećim resursima, izvanrednom prometnom položaju te prirodnim resursima koji su još uvijek nedovoljno iskorišteni, a vezani su za nedovoljnu povezanost poljoprivredne proizvodnje,šumskog bogatstva i prerađivačke industrije. Postojeće resurse potrebno je koristiti za više stupnjeve prerade te proizvesti nove proizvode i usluge koje su tržištu potrebne.

               

Važno je naglasiti da je i nadalje potrebno kontinuirano poticati razvoj gospodarstva i poduzetništva kroz povećanje učinkovitosti državne uprave te područne i regionalne samouprave, kroz razne institucije povezane s malim gospodarstvom te Razvojne agencije, kao i kroz interesna udruženja samih poduzetnika, jer se samo sinergijskim djelovanjem može djelovati na poboljšanju konkurentnosti i ostvarivanju željenih rezultata.elikima. 

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td rowspan="2" width="39"></td>
    <td rowspan="2" width="279"><p align="center">Skupine djelatnosti</p></td>
    <td colspan="4" width="294"><p align="center">Udjel u %</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="96"><p align="center">Broj poduzetnika</p></td>
    <td width="85"><p align="center">Broj zaposlenih</p></td>
    <td width="61"><p align="center">Ukupni prihod</p></td>
    <td width="53"><p align="center">Dobit</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="39"><p><strong>1.</strong></p></td>
    <td valign="top" width="279"><p><strong>Prerađivačka industrija</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>21,3</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>51,5</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>46,8</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>47,8</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="7" valign="top" width="39"><p>&nbsp;</p></td>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja hrane i pića</p></td>
    <td width="96"><p align="center">2,9</p></td>
    <td width="85"><p align="center">10,0</p></td>
    <td width="61"><p align="center">17,2</p></td>
    <td width="53"><p align="center">25,7</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja metala i proizvoda od &nbsp;&nbsp;&nbsp;metala</p></td>
    <td width="96"><p align="center">4,3</p></td>
    <td width="85"><p align="center">11,2</p></td>
    <td width="61"><p align="center">6,7</p></td>
    <td width="53"><p align="center">8,1</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja proizvoda od gume i plastike</p></td>
    <td width="96"><p align="center">1,1</p></td>
    <td width="85"><p align="center">3,1</p></td>
    <td width="61"><p align="center">5,0</p></td>
    <td width="53"><p align="center">4,1</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja tekstila i tekstilnih &nbsp;&nbsp;proizvoda</p></td>
    <td width="96"><p align="center">2,2</p></td>
    <td width="85"><p align="center">11,1</p></td>
    <td width="61"><p align="center">4,1</p></td>
    <td width="53"><p align="center">2,9</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja ostalih nemetalnih <br />
      mineralnih sirovina</p></td>
    <td width="96"><p align="center">1,2</p></td>
    <td width="85"><p align="center">2,2</p></td>
    <td width="61"><p align="center">3,4</p></td>
    <td width="53"><p align="center">0,5</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja strojeva i uređaja</p></td>
    <td width="96"><p align="center">1,3</p></td>
    <td width="85"><p align="center">4,9</p></td>
    <td width="61"><p align="center">2,9</p></td>
    <td width="53"><p align="center">1,7</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja drva i proizvoda od drva</p></td>
    <td width="96"><p align="center">2,5</p></td>
    <td width="85"><p align="center">3,0</p></td>
    <td width="61"><p align="center">1,7</p></td>
    <td width="53"><p align="center">0,8</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="39"><p><strong>2.</strong></p></td>
    <td valign="top" width="279"><p><strong>Trgovina</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>37,7</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>16,4</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>25,9</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>17,8</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="39"><p><strong>3.</strong></p></td>
    <td valign="top" width="279"><p><strong>Građevinarstvo</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>7,5</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>10,1</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>12,4</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>13,8</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" valign="top" width="318"><p align="center"><strong>UKUPNO 1 do 3</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>66,5</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>78,0</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>85,1</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>79,4</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" valign="top" width="318"><p align="center"><strong>OSTALI</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>33,5</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>22,0</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>14,9</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>20,6</strong></p></td>
  </tr>
</table>

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT