Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/19-01/95
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 21. lipnja 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

17. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 10. srpnja 2019. godine, s početkom rada u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije

        za 2019. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

         Karlovačke županije za 2019. godinu
3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.
    b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za

        kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za

        kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva

        Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Objedinjeno izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
5. Izvješće o turizmu u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu te trendovi i aktivnosti

    za 2019. godinu
6. Izvješće o radu Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

    za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju 4 projekta energetske obnove školskih zgrada:
    a) Energetska obnova Prirodoslovne škole Karlovac
    b) Energetska obnova Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac (Struga)
    c) Energetska obnova OŠ Eugena Kvaternika Rakovica
    d) Energetska obnova OŠ Plaški
8. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja udruzi „Nikola Tesla Network – Mreža Nikola

    Tesla“
9. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta srednjih škola kojima je

    Karlovačka županija osnivač
10. Prijedlog Odluke o financiranju projekta unutarnjeg uređenja prostora Struge za

      potrebe preseljenja Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac
11. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice i bolnice branitelja

      Domovinskog rata Ogulin za djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno

      zaraznog medicinskog otpada
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i

      dopunama Statuta Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za hitnu

      medicinu Karlovačke županije
14. Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za

      Karlovačku županiju u  2019. godini
15. Prijedlog Odluke o načinu izdavanja službenog glasila Karlovačke županije
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta

      od prirodnih nepogoda

 

DOPUNA MATERIJALA

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT