Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Ključni čimbenik za uspješnu sprovedbu ciljeva ROP-a ovisi o djelotvornom utvrđivanju, sprovedbi i ishodu projekata ROP-a. Faza provedbe ROP-a dolazi nakon odobrenja i prihvaćanja ROP-a. Već za vrijeme pripremne faze ROP-a projekti trebaju biti formulirani.

Da bi se omogućio što učinkovitiji i transparentniji način odabira projekata potrebno je rukovođenje selekcijom projekata ROP-a: projekti ROP-a se trebaju direktno odnositi na strategiju ROP-a. Odluke o njihovoj provedbi se trebaju donositi što je prije moguće. Projekti trebaju biti uskladeni sa raspoloživim financijskim sredstvima. Napredak sa ideje na provedbu treba biti što skoriji. I što je najvažnije, potrebni su odabirni kriteriji koji su jasno određeni i logični (i uz pomoć kojih bi se ubrzao proces provedbe i time istovremeno izbjegle rasprave o neprikladnom izboru projekata).

Radna skupina i Partnerski Odbor Karlovačke županije zajednički su donijeli odluku o procesu odabira projekata za ROP kroz faze opisane u tabeli koja slijedi i njima pripadajućim kriterijima.

1. Stupanj
IDENTIFIKACIJA

Ovim se procesom odabiru projekti.


Kriteriji (Projekti bi trebali)
Mogu biti u bilo kojoj fazi razvoja projekta, od početne zamisli do detaljnog plana, ali moraju:

* Odražavati strategiju ROP-a - tj. pozivati se na pitanja iz osnovne i SWOT analize i proizlaziti iz prioriteta i mjera ROP-a.
* Podudarati se sa ostalim odobrenim planovima (tj. postojećim i odobrenim nacionalnim /županijskim/ prostornim planovima jedinica lokalne samouprave)

I u najboljem slučaju bi trebali:

* Pridonositi poboljšanju ekološkog upravljanja županije
* Pridonositi održanju lokalne infrastrukture
* Graditi lokalne kapacitete u privatnom ili javnom sektoru
* Općenito se prilagođavati horizontalnim načelima EU


Ishodi

Dugačka lista projekata s pravom prvenstva koji zadovoljavaju kriterije podijeljene po sektorima. Ti sektori bi se u potpunosti trebali prilagoditi vladinim (i donatorskim) sektorima. Karakteristični sektori bi bili:

* Razvoj poduzetništva
* Poljoprivredna potpora
* Infrastruktura i "smeđi okoliš" (kanalizacija, odlagališta otpada i sl.)
* Prosvjeta i razvoj ljudskih resursa
* Zdravstvo i socijalna skrb
* Kulturna baština, zeleni okoliš i turizam


DAVANJE PRVENSTVA (PRIORITETA)
Primjena ovih kriterija će se poslužiti prethodno utvrđenim podacima koji uključuju izbor, opseg, troškove i dobrobiti. Ako su ovi nepostojeći, ostaje neizvjesno da li će projekt biti svrstan pod projekte sa pravom prvenstva.


Obavezni kriteriji
* Mora biti označen kao projekt sa pravom prvenstva od strane Regionalnog Partnerskog Odbora
* Može se brzo razviti u potpuno izvediv i ponuditi detaljni plan izvedbe - (bez značajnijih tehničkih, ekoloških, financijskih, privrednih ili socijalnih pitanja)
* Može se brzo izgraditi - npr. nabavka zemljišta ne predstavlja problem, postojeća lokacijska/građevinska dozvola, postojeća projektna dokumentacija
* Raspoloživa sredstva sufinanciranja. Prikazati druge izvore sufinanciranja do 20% troškova projekta u novcu ili materijalno, a do 10% za Područja od posebnog državnog interesa (PPDI).
* Početna procjena optimizira dobrobit prema troškovima
* Može biti rukovođen i održavan od strane odgovorne organizacije

Poželjni kriteriji

* Da predstavlja preduvjet za provedbu sljedećih projekata
* Potencijalno privlači dodatne fondove Županiji
* Nadopunjuje ostale ROP projekte
* Promovira socijalnu inkluziju
* Uključuje partnerstvo među sektorima


Lista VISOKO PRIOTETIZIRANIH projekata u svakom od sektora koji uglavnom zadovoljavaju pred-izvedbu. Ovo prilagođavanje prioriteta na lokalnoj razini sa prioritetima vlade i donatora olakšava pristup sredstvima financiranja. Projekti iz svakog sektora trebaju biti upakirani tako, počevši od onih sa najvećim pravom prvenstva, da se što bolje prilagode postojećim sredstvima finaciranjima.
Ako je projekt sa pravom prvenstva proglašen neizvedivim, onda se mogu uključiti daljnji prioritetni projekti iz istog sektora.


NACRT PROJEKATA
za sve projekte sa pravom prvenstva

SVI prioritetizirani projekti trebali bi uključivati:

* Predmet, prioritet i mjeru za koju se veže prijedlog projekta
* Kratki opis postojeće situacije
* Kratki opis prijedloga rješenja koji sadržava mogućnosti, ciljne korisnike, dopunske projekte i operativne odgovornosti
* Trenutni status pripreme
* Sva ključna pitanja u vezi sa okolišem ili nabavkom zemljišta
* Uključenje u prostorni plan

Za visoko prioritetizirane projekte:

* Točni izdaci u rasponu od manje ili više 25%
* Početna procjena o koristima
* Definiranje organizacije za sufinanciranje (i fondovi)
* Kratak pregled plana primjene sa pripremljenim vremenskin tijekom i odgovornostima.

Matrica za projekte sa pravom prvenstva prema sektoru kao što je pokazano u tabeli ispod:

  S1 S2 S3 S4
Visoki prioritet Proj 1
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
itd
Proj 1
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
itd
Proj 1
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
itd
Proj 1
Proj 2
Proj 3
Proj 4
Proj 5
itd
Prioritet Drugi identificirani projekti koji i nemaju dovoljno podataka za pravo prvenstva      

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT