Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Gospodarsko socijalno vijeće Karlovačke županije osnovano je temeljem članka 21.-25. Sporazuma o Gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnoga partnerstva u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 88/01 – pročišćeni tekst, 188/03 i 44/04) radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga, a s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava i interesa radnika i poslodavaca, usklađenog vođenja gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike na području Županije te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera.


VIJEĆE


*   prati, izučava i ocjenjuje utjecaj mjera područne komunalne, porezne, socijalne i gospodarske politike u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard na području Županije.
*   daje mišljenje o prijedlogu Proračuna Županije.
*   razmatra druga pitanja od zajedničkog interesa na području Županije te upućuje svoje inicijative i mišljenja Županijskoj skupštini odnosno Vijeću na nacionalnoj razini.
*   obavlja druge poslove utvrđene sporazumom na nacionalnoj razini.


Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje biraju članovi vijeća većinom glasova na vrijeme jedne godine.

Predsjednik vijeća bira se naizmjenično iz sastava svakog od tri socijalna partnera – predstavnik Karlovačke županije, predstavnik sindikalnih središnjica i predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca.

Potpredsjednici vijeća biraju se iz redova različitih socijalnih partnera, suprotnih onom koji je dao predsjednika.


Predsjednik GSV-a Karlovačke županije
*   gospodin Nikola Badovinac, predstavnik sindikalnih središnjica;


Potpredsjednik GSV-a Karlovačke županije
*   gospodin Igor Jurković, predstavnik HUP-a; 


Potpredsjednik GSV-a Karlovačke županije
*   gospodin Ivan Banjavčić, predstavnik Karlovačke županije;


Administrativne poslove priprema sjednica, kao i druge poslove u svezi sa radom Vijeća, a u skladu sa poslovnikom obavlja tajnik vijeća mr.sc. Marin Stanišić, imenovan od strane Karlovačke županije – kontakt tel: 047/649-257, faks:047/649-251, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, Haulikova 1, u Karlovcu.

PLAN RADA GSV-a ZA 2012. GODINU


AKTIVNOSTI:


*   Praćenje mjera gospodarske politike i njihovog utjecaja na razvoj i životni standard građana Županije
*   Obilježavanje 21. siječnja – Dana socijalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj
*   Problematika nezaposlenosti i provođenja mjera poticaja zapošljavanja na području Županije
*   Problematika cijena komunalnih i drugih usluga za građanstvo iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave
*   28. travanj – Značaj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u RH i Karlovačkoj županiji
*   Problematika stanja i problema u jedinicama lokalne samouprave te razina socijalnih i materijalnih prava u javnim službama Županije
*   Problemi tržišnosti i konkurentnosti gospodarstva županije te uloga znanja i znanosti u razvoju gospodarskih subjekata
*   Turizam i trendovi kretanja u turizmu u Karlovcu i Karlovačkoj županiji
*   Stanje socijalne skrbi i provođenje socijalne politike na području Županije
*   Provedba Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva
*   Izvješće o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika u 2011. godini
*   Prijedlog Proračuna Županije za 2013. godinu
*   Donošenje godišnjeg programa rada za 2013. godinu
*   Razmatranje određene problematike povodom inicijativa drugih tijela i resornih tijela državne razine
*   Obavljanje ostalih poslova iz utvrđenog djelokruga rada, a u svezi aktualnih pitanja i stanja na području Županije i šire
*   Ostale teme predložene od strane socijalnih partnera te teme od općeg interesa za Karlovačku županiju i Republiku Hrvatsku

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT