Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/20-01/47
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 18. kolovoza 2020.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.
s a z i v a m
25. sjednicu Županijske skupštine za petak, 4. rujna 2020. godine,
s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“, na adresi Matka Laginje 1, Karlovac


Predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:


- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020.

    godine

    OBRAZLOŽENJE; PRILOZI  
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog

    plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

    Karlovačke županije
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

    namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničkog centra
8. Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate na poduzetničke kredite po „Programu

    subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite“

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s

    planom upravljanja
10. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije

      u 2019. godini
11. Izvješće o trendovima i kretanju u turizmu Karlovačke županije za 2019. godinu

      te aktivnostima u 2020. godini 

12. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2019. godini
13. Izvješće o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za

      2019. godinu
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac

      za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za

      uredno izvršenje ugovornih obveza

15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne

      škole „Josipdol“
16. Prijedlog Rješenja o dodatnom imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog

      suda u Karlovcu
17. a)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa kojom se

           daje u zakup Marijani Malović, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi

           Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u

           privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe      

      b)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se

           daje u zakup Aniti Bažant Brkljačić, dr. med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na

           adresi Izidora Kršnjavog 1, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene

           zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

      c)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se

           daje u zakup Heli Puljić, dr.med.dent poslovni prostor doma zdravlja na adresi Gaje

           Petrovića 2, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u

           privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

      d)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se

           daje u zakup Sanjinu Rodiću, dr.med.dent poslovni prostor doma zdravlja na adresi

           Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene

           zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

      e)  Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se

           daje u zakup Sanji Fabijan, dr.med.dent poslovni prostor doma zdravlja na adresi

           Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene

           zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

       f) Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se daje

           u zakup Astri Malbaša Pribanić, dr.med. opće medicine poslovni prostor doma

           zdravlja na adresi Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti

           obiteljske (opće) medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene

           službe

       g) Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ogulin kojom se daje

             u zakup Marini Kojčin, dr. med.spec. pedijatrije poslovni prostor doma zdravlja na

             adresi Bernardina Frankopana 14, Ogulin radi obavljanja djelatnosti zdravstvene

             zaštite predškolske djece u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene

             službe

 

 

- DOPUNA MATERIJALA 


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-04/20-01/41
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 15. svibnja 2020.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

 1. 24. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 28. svibnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem sa

sjedištem u Karlovačkoj županiji, Vranyczanijeva 2, Karlovac

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana
 3.     Županijske uprave za ceste za 2020. godinu
 4. 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice
 5.     za produženo liječenje Duga Resa kojom se daje suglasnost Specijalnoj bolnici za
 6.     produženo liječenje Duga Resa za realizaciju kunskog kratkoročnog kredita
 7. 4. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2019. godini
 8. 5. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije
 9.     Kodos d.o.o. za 2019. godinu
 10. 6. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za
 11.     prostorno uređenje Karlovačke županije za 2019. godinu
 12. 7. Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije 2016.-2020.
 13. 8. Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja,
 14.     očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za
 15.     2019. godinu
 16. 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu

 

DOPUNA DNEVNOG REDA: 

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica,

  Rakovica 95, Rakovica za realizaciju kreditnog zaduženja - sklapanje ugovora o kreditu,

  vezano uz provedbu kapitalnog projekta K100015A "Energetska obnova OŠ"

  na adresi Rakovica95, Rakovica"

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/20-01/34
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 14. travnja 2020.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

 1. 23. sjednicu Županijske skupštine za petak, 24. travnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

 

                Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Prijedlog Statuta Karlovačke županije (pročišćeni tekst)
 3. 3. Prijedlog Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (pročišćeni tekst)
 4. 4. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu
 5.     neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu
 6. 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 7.          za 2020. godinu
 8.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 9.         Karlovačke županije za 2020. godinu
 10. 6. Odluka o dodjeli novčane potpore obiteljima s djecom čiji su roditelji zaposleni kod
 11.     poslodavca koji je korisnik mjera potpore za očuvanje radnih mjesta ili su nezaposleni
 12.     zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19
 13. 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun
 14.     plaća župana i zamjenika župana
 15. 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
 16.     namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
 17. 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke
 18.       županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske
 19.       skupštine Karlovačke županije u 2020. godini
 1. 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i
 2.      predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/20-01/27
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 18. ožujka 2020.

                                                              

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

22. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 1. travnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

               

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine

 1. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine    PREZENTACIJA
 2. 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije
 3. 4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine
 4.     Karlovačke županije
 5. 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu
 6.     GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 7.     PRILOG
 8. 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava
 9.     Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu
 10. 7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu - Obrazloženje uz Proračun
 11.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke
 12.         županije za 2020. godinu
 13.         OBRAZLOŽENJE  - dopuna odluke
 14. 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora za nabavu
 15.     antivirusne opreme s tvrtkom ZHEJIANG d.o.o. iz Zagreba
 16. 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke
 17.     županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 18.     Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. godini
 19. 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
 20.       plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu
 21. 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijskoj upravi za ceste      Karlovac
 22. 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu s Javnom
 23.       ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije bez provođenja javnog
 24.       natječaja
 25. 13. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi
 26.           Karlovac, Domobranska 2, Karlovac, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje
 27.           ugovora o kunskom kreditu, vezano uz provedbu kapitalnog projekta A100160A
 28.           „Energetska obnova zgrade Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac na
 29.           adresi Struga 33, Karlovac“
 30.      b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Plaški, 143. Domobranske
 31.           pukovnije 1a, Plaški, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje ugovora o kreditu,
 32.           vezano uz provedbu kapitalnog projekta A100160A „Energetska obnova Osnovne
 33.           škole Plaški na adresi 143. Domobranske pukovnije 1a, Plaški“
 1. 14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019.
 2.           godinu
 1.       b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu
 1. 15. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije
 2.       u 2019. godini
 3. 16. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke
 4.       županije u 2019. godini
 5. 17. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Strategiju Karlovačka županija – Pametna
 6.           županija
 7.       b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Akcijski plan provedbe strategije
 8.           Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine
 9. 18. Davanje suglasnosti na Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za
 10.       razdoblje 2020.-2022. godine
 11. 19. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2019.
 12.       godini
 13. 20. Izvještaj o radu Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2019. godinu
 14. 21. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2019. godinu
 15. 22. Davanje suglasnosti na:
 16.       a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019.
 17.           godinu
 18.       b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za
 19.            2019. godinu
 20. 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva za izradu,
 21.       provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
 22. 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora:
        a) OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
        b) OŠ "Ivan Goran Kovačić" Duga Resa

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

3 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 Predstavnici Savjeta mladih Karlovačke županije Kristina Milašinčić i Renato Bukovac sudjelovali su na 9. sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih RH koja se od 28.2. do 1.3.2020. održala u Gradu Varaždinu, pod predsjedanjem Savjeta mladih Varaždinske županije.

            Koordinacija županijskih savjeta mladih okuplja sve županijske savjete mladih i Savjet mladih Grada Zagreba. Osmišljena je kao platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. Predsjedavanje Koordinacijom rotacijski se izmjenjuje svakih 6 mjeseci, a uz predsjedavajuću županiju glavna tijela Koordinacije čine Glavni tajnik i Međunarodni tajnik koji se imenuju na jednogodišnji mandat te Tajnik za suradnju s Hrvatskom zajednicom županija koji se imenuje na dvogodišnji mandat.

            Svečanom otvorenju sjednice prisustvovao je zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak koji je tom prilikom istaknuo važnost savjeta mladih kao ključnih mehanizama za uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Zamjenik župana Paljak pohvalio je dosadašnji rad Koordinacije i pružio podršku u daljnjim aktivnostima.

            Na sjednici su prihvaćeni zapisnik s prošle sjednice i izvješća dosadašnjih tajnika te su izabrana nova tijela Koordinacije: Lovro Lukavečki za Glavnog tajnika, Željko Jurković za suradnju s Hrvatskom zajednicom županije i Dario Ivković za Međunarodnog tajnika. Nakon izbora članovi koordinacije raspravljali su o problemima i aktivnostima županijskih savjeta mladih ističući pritom probleme kao što su suradnja s izvršnim i upravnim tijelima županija te nedostatak proaktivnog pristupa od istih. Ujedno je dogovorena i suradnja s Radnom skupinom za pitanja mladih pri Hrvatskoj zajednici županija kako bi se riješili problemi s kojima se susreću savjeti mladih u praksi. Također, sudionici su imali priliku slušati predavanje Hrvoja Seleca, predsjednika radne skupine za kurikulum građanskog odgoja Varaždinske županije i Hrvoja Kovača, dogradonačelnika Grada Lepoglave o povezanosti programa za mlade i građanskog odgoja. Vezano na to, Koordinacija je usvojila zajednički zaključak o potrebi uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti svim zainteresiranim školama kojima su osnivači hrvatske županije koji će komunicirati kroz Hrvatsku zajednicu županija prema svim županijama u Hrvatskoj.

            Na samome kraju sjednice, prisutni su predstavnici usvojili program rada Koordinacije do sljedeće sjednice. Program predviđa, uz do sada provođene projekte, sustavno jačanje komunikacije sa županijskih savjetima mladih i radne sastanke s Hrvatskom zajednicom županija na temu osvještavanja županija o važnosti proaktivnog pristupa prema savjetima mladih. Također, program uključuje kontinuirano poticanje na regionalno povezivanje županijskih savjeta mladih te uspostavljanje suradnje s relevantnim organizacijama koje zastupaju ili predstavljaju mlade.

Sljedeća sjednica Koordinacije predviđena je za svibanj ove godine u Primorsko-goranskoj županiji.

 

 

KLASA: 021-04/20-01/4                        
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01    
Karlovac, 31. siječnja 2020.
                        


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

21. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. veljače 2020. godine, s početkom rada

u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća

    službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje

    dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za

    ravnopravnost spolova Karlovačke županije u 2019. godini
5. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu
6. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za

    školsku/akademsku godinu 2019./2020.
7. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune

        Statuta Osnovne škole Plaški
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta

        Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja
    c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune

        Statuta Osnovne škole Cetingrad
8. Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje

    mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.- 2019. godine
9. Izvješće o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji

    za razdoblje 2018. – 2019. godine
10. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019. godini
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice

      Karlovac o zaključivanju ugovora o nabavi za sve predmete nabave čija

      pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i

      dopunama Statuta Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke

      županije
14. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih

      funkcija u zdravstvu u 2020. godini
15. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu

      skrb u Karlovačkoj županiji u 2020. godini
16. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i

      nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2020. godini
17. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva

      korisnicima koji se griju na drva za 2020. godinu
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti

      Specijalističke ordinacije opće medicine Marinela Somek, dr.med.spec.

      opće medicine
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti

      Specijalističke ordinacije opće medicine Snježana Jurčević, dr.med. spec.

      opće medicine
20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti

      Specijalističke ordinacije opće medicine Sanila Sviličić, dr.med.spec. opće medicine
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Karlovac kojom se daje u zakup Božidaru Mušuri, dr.med.dent. poslovni prostor

      doma zdravlja na adresi Izidora Kršnjavog 1, Karlovac, radi obavljanja djelatnosti

      dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Karlovac kojom se daje u zakup Ljilji Matić-Marić, dr.med.dent. poslovni prostor

      doma zdravlja na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac radi obavljanja djelatnosti

      dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Karlovac kojom se daje u zakup Matiji Dvorniku, dr.med.dent. poslovni prostor doma

      zdravlja na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac radi obavljanja djelatnosti

      dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Duga Resa kojom se daje u zakup Maji Malnar, dr. med. dent. poslovni prostor doma

      zdravlja na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti

      dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe
25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Duga Resa kojom se daje u zakup Anamariji Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. poslovni

      prostor doma zdravlja na adresi Bana Josipa Jelačića 5, Duga Resa radi obavljanja

      djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži

      javnozdravstvene službe
26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja

      Ozalj kojom se daje u zakup Martini Peraković, dr.med.dent. poslovni prostor doma

      zdravlja na adresi Kolodvorska 2, Ozalj radi obavljanja djelatnosti dentalne

      zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javne zdravstvene službe
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja

      Karlovačke županije za 2019. godinu
28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika

      predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije

      za 2019. godinu  

 

 - odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA ZA 21. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/19-01/161                            
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01    
Karlovac, 4. prosinca 2019.


                        
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

20. sjednicu Županijske skupštine za petak, 20. prosinca 2019. godine,

s početkom rada u 9.00  sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke

        županije za 2019. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

        Proračuna Karlovačke  županije za 2019. godinu
3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i

    rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem

    obračunu za 2018. godinu
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora o

    sufinanciranju katastarske izmjere za dio k.o. Draganić
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije

    namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske

    skupštine Karlovačke županije u 2020. godini  
8. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika

    nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini
9. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Karlovačkoj županiji
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za javno

      zdravstvo Karlovačke županije
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti

      Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  
12. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije

      u 2018. godini
13. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana

      unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu
14. Godišnja analiza stanja za 2019. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne

      zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje

      razdoblje
15. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke

      županije za 2020. godinu
16. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije

      za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova

      Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu
18. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola

      Karlovačke županije u školskoj godini 2018./2019.
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole

      "Josipdol" kojoj je Karlovačka županija osnivač
20. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovnih škola radi obavljanja programa

      predškolskog odgoja i obrazovanja
21. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine Karlovačke županije

      za 2020. godinu
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora:
      a) OŠ Katarine Zrinski Krnjak
      b) OŠ Katarine Zrinski Krnjak
      c) OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa
      d) Glazbene škole Karlovac
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za umirovljenike

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

DOPUNA MATERIJALA

 


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

 

KLASA: 021-04/19-01/149                                
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01    
Karlovac, 21. listopada 2019.
                        


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

19. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 7. studenog 2019. godine,

s početkom rada u 9.00  sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke

        županije za 2019. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

        Proračuna Karlovačke  županije za 2019. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i

        projekcije za 2021. i 2022. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke

        županije za 2020. godinu

        PRILOG
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune

    Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana

    ŽUC-a za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
6. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog

    društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
7. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu

    Karlovačke županije
8. Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda

    za Karlovačku županiju u  2020. godini
9. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2020. godinu
10. Programi javnih potreba:
      a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije

          iznad minimalnog zakonskog standarda u 2020. godini
      b) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2020. godini
      c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2020. godini
      d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2020. godini

11. Mreža osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač
12. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih

          funkcija u osnovnim školama u 2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
      b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih

          funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2020. godini kojima je

         Karlovačka županija osnivač
13. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim

      domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2019./2020.
14. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna

      ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim

      domovima za 2020. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
15. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke

      domove za 2020. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
16. Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i

      uvođenju 5G tehnologije
17. Rješenje o izmjeni rješenja o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta

      broj IV/104 - "ŽAKANJE" na području Karlovačke županije
18. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo

      liječenje Duga Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna

      kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne

      bolnice za produženo liječenje Duga Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe

      EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
19. Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma

      za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini
20. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova

      ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. g.
21. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara

      za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini
22. Prijedlog za povećanje broja timova sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke

      županije sa 18 na 20 u Mreži javne zdravstvene službe i povećanje broja timova u

      djelatnosti zaštite predškolske djece na razini primarne zdravstvene djelatnosti u

      Republici Hrvatskoj za područje Karlovačke županije, za jedan tim, s 8 na 9 timova,

      odnosno za područje Grada Karlovca s 4 na 5 timova
23. Prijedlog Odluke o istupanju iz Radne zajednice kantona, pokrajina, županija, regija i

      republika istočno-alpskog područja (Radna zajednica ALPE – JADRAN)
24. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i

      namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad

      Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

DOPUNA MATERIJALA ZA 19. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT