Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Životinjski svijet Karlovačke županije uvjetovan je obilježjima klime te vegetacijskih pojaseva na području Županije. Uz obale rijeka gnijezde se mnogobrojne vrste ptica – patke, guske, vodomari, ronci, liske, čavke, prepelice, jastrebovi, sove, orao ribar, srebrna čaplja, crna roda. Također tu žive i vidre, žabe (posebno interesantna «cretna» žaba), kornjače, zmije (neotrovne bjelouške i vodenjače te otrovne poskok i riđovka), riječne školjke i rakovi; od riba klije, som, mrena, deverik, šaran, štuka. Od lovne divljači nalazimo divlju patku, divlju svinju, srnu, jelena, fazana, zečeve, puhove, lisice, jazavce, kune, medvjede, risa.

 

Lovac i pas u lovu
Sukladno Zakonu o lovstvu, Karlovačka županija donosi i provodi odluke iz njene nadležnosti, te vrši kontinuiranu skrb o zaštiti lovišta na području županijskog teritorija te divljači i njezinog okoliša.

Na teritoriju Karlovačke županije ustanovljena su 54 zajednička županijska otvorena lovišta koja su u zakupu lovačkih društava, fizičkih i pravnih osoba, kako sa područja Karlovačke županije, tako i iz najbližeg okruženja.

 

Broj lovišta

Naziv lovišta

Lovozakupnik

Zakup do:

IV/101

«Ozalj»

LD Fazan Ozalj

    2018.

IV/102

«Jaškovo»

LD Jazavac Jaškovo

    2016.

IV/103

«Ribnik»

LD Srnjak Ribnik

    2016.

IV/104

«Žakanje»

LD Trčka Žakanje

    2018.

IV/105

«Vivodina»

LD Kuna Vivodina

    2016.

IV/106

«Vrhovac»

LD Zec Vrhovac

    2016.

IV/107

«Draganići»

LD Draganići

    2016.

IV/108

«Brusnik»

LD Brusnik Draganići

    2016.

IV/109

«Pokupje»

LD Fazan Tuškani

    2018.

IV/110

«Dubovac»

LD Dubovac

    2016.

IV/111

«Orlovac»

LD Orlovac

    2016.

IV/112

«Rečica»

LD Rečica

    2016.

IV/113

«Šišljavić»

LD Zec Šišljavić

    2016.

IV/114

«Karlovac»

LU Karlovac

    2016.

IV/115

«Skakavac»

LD Lisica Skakavac

    2016.

IV/116

«Banski Kovačevac»

LD Fazan B. Kovačev.

    2016.

IV/117

«Tušilović»

LD Srnjak Vukmanić

    2016.

IV/118

«Skrad»

LU HRVI Hrvatski sokol

    2016.

IV/119

«Krnjak»

LD Vepar Krnjak

    2016.

IV/120

«Netretić»

LD Srnjak Netretić

    2016.

IV/121

«Prilišće»

LD Šljuka Prilišće

    2016.

IV/122

«Duga Resa»

LD Duga Resa

    2016.

IV/123

«Družac»

LD Družac Bosiljevo

    2016.

IV/124

«Ravno»

LD HVIDRA «Vuk» G. Stol

    2019.

IV/125

«Bosiljevo»

LD Družac Bosiljevo

    2016.

IV/126

«Gaj»

LD Gaj Zvečaj

    2016.

IV/127

«Belaj»

LD Belaj

    2016.

IV/128

«Brezetinac»

LD Brezetinac

    2016.

IV/129

«Generalski Stol»

LD Generalski Stol

    2016.

IV/130

«Bosiljevac»

LD Sokol Perjasica

    2016.

IV/131

«Perjasica»

LD Sokol Perjasica

    2016.

IV/132

«Međuvođe»

LD Srnjak Tounj

    2016.

IV/133

«Zalije»

LD Srnjak Tounj

    2016.

IV/134

«Veljun»

LD Srnjak Zagorje

    2016.

IV/135

«Drežnica»

LD Kuna Drežnica

    2016.

IV/136

«Trojvrh»

LD Vepar Josipdol

    2016.

IV/137

«Janja Gora»

Zrno d.o.o. Plaški

    2021.

IV/138

«Blagaj»

LD Trčka Cvitović

    2016.

IV/139

«Glina»

LD Trčka Cvitović

    2016.

IV/140

«Cvitović»

LD Trčka Cvitović

    2016.

IV/141

«Slunj»

LD Korana Slunj

    2016.

IV/142

«Primišlje»

LD Sokol Slunj

    2016.

IV/143

«Batnoga»

LD Kuna Cetingrad

    2016.

IV/144

«Cetingrad»

LD Kuna Cetingrad

    2016.

IV/145

«Mašvina»

LD Medvjed Rakovica

    2016.

IV/146

«Rakovica»

LD Medvjed Rakovica

    2016.

IV/147

«Nova Kršlja»

LD Golub Drežnik Grad

    2016.

IV/148

«Grabovac»

LD Medvjed Rakovica

    2016.

IV/149

«Drežnik Grad»

LD Golub Drežnik Grad

    2016.

IV/150

«Kuplensko»

«Kvazar-Bedeković» d.o.o.

    2016.

IV/151

«Radatović»

LD Lisica Radatovići

    2019.

IV/152

«Vojnić»

LD Šljuka Lasinja

    2016.

IV/153

«Ravno zapad»

Obrt Tonković

    2024.

IV/154

"Hum"

 UO Gradina Josipdol

    2021.


Krovna organizacija lovaca Karlovačke županije je Lovački savez Karlovačke županije koji je organiziran u 5 lovnih ureda – Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj i Ozalj.


Na području Karlovačke županije ustanovljena su i 22 državna lovišta, koja su u zakupu ili koncesiji fizičkih i pravnih osoba.

 

Broj lovišta Naziv lovišta Lovozakupnik / koncesionar Zakup do:

IV/1

«Babina gora»

LD Vepar Josipdol

    2019.

IV/2

«Bršljanovica»

LD Medvjed Rakovica

    2030.

IV/3

«Bukovača»

Market Plava Laguna, Rijeka

    2023.

IV/4

«Cetingrad»

Braniteljska zadruga "Slovinje"

    -----

IV/5

«Klek»

LD Klek Ogulin

    2015.

IV/6

«Krpel»

LD Ogulin Ogulin

    2019.

IV/7

«Mala Kapela I»

LU Jelen Mala Kapela

    2029.

IV/8

«Perjasička kosa»

LU Vepar Poloj

    2030.

IV/9

«Pokupski bazen»

Hrvatske šume d.o.o.

    2036.

IV/10

«Skradska Gora»

LU HRVI Hrvatski sokol Zgb.

    2029.

IV/11

«Velika Kapela»

V GRUPA d.o.o. Zagreb

    2018.

IV/12

«Veliko Brdo»

SOMTL Kruno Budinšćak

    2021.

IV/14

«Šumbar»

INSTITUT za MIIMR Zagreb

    2038.

IV/15

«Draganići»

Ribnjaci Kupa d.o.o.

    2020.

IV/16

«Eugen Kvaternik»

HV

    -----*

IV/17

«Crni Vrh»

GAMA LOV d.o.o.

    2030.

IV/18

«Debeli Vrh»

GAMA LOV d.o.o.

    2030.

IV/19

«Mala Javornica»

LD KUNA Drežnica

    2020.

IV/20

«Crna Draga»

Obrt MIMA lovstvo, Ogulin

    2023.

IV/21

«Kremešnica»

LU Lane, V. Gorica

    2023.

IV/22

«Petrova Gora»

Hrvatske šume d.o.o.

    2036.

IV/23

«Krivi Javor I»

LD Kuna Saborsko

    2019.

Napomena:  IV/16* - HV

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT