Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Regionalni operativni planHrvatska je kandidat za pristup Europskoj Uniji (EU). Kako bi se pripremila za ulazak u EU, hrvatski javni i privatni sektor morat će se uskladiti s nizom zakona, normi i procedura kojih su se obvezne pridržavati sve zemlje članice EU.

Cijeli jedan niz važnih procedura odnosi se na cilj Europske Unije da se postigne uravnotežen regionalni razvoj. Europska komisija (EC) nada se da će se postizanjem uravnoteženog regionalnog razvoja smanjiti krupne socijalne i ekonomske nejednakosti unutar EU te unutar zemalja članica. Nadalje, Europska komisija takoder vjeruje da će se regionalnim razvojem povećati gospodarstvena konkurentnost zemalja članica i njihovih regija. Europska komisija regionalni razvoj unutar EU te u zemljama članicama ocjenjuje visoko prioritetnim.

 

 

 

 

Nastojeći poduprijeti uspješan regionalni razvoj, Europska komisija zemljama članicama nudi "strukturalna financijska sredstva". To su sredstva kojima se financijski podupiru strateški važni projekti u regijama zemlje koji će povećati konkurentnost regija te ukupno ekonomsko i socijalno blagostanje svojih građana.

Svrha ROP-a jest pripremiti Hrvatsku za prihvaćanje i uspješno korištenje strukturalnih sredstava kad postane članica Europske Unije. Kroz program će se Hrvatska i njezini dionici upoznati s procedurama koje EC koristi u planiranju i provodenju regionalnog razvoja. Nakon formuliranja ROP-a, Hrvatska će biti u daleko boljoj poziciji da se izbori za strukturalna sredstva, brzo ih dobije i djelotvorno iskoristi kad postane punopravna članica Europske Unije.

Hrvatska će blagodati ROP-a, srećom, osjetiti još izravnije. To je zato što će Europska komisija takoder financijski poduprijeti projekete u zemljama koje se spremaju ući u Europsku Uniju, a to je danas slučaj s Hrvatskom. Tako ce Europska komisija, nakon što Hrvatska izradi svoj ROP i identificira projekte od strategijske važnosti, ocijeniti projekte te će razmotriti financiranje svih onih projekata za koje smatra da udovoljavaju njezinim kriterijima za odabir projekata, a koji su usmjereni na održiv ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti gospodarstva.

Nadalje, dobro formulirani ROP vjerojatno će privući pozornost bilateralnih i multilateralnih donatora te će, kao takav, privući daljnja financijska sredstva na područje Hrvatske. Također će vrlo vjerojatno privući financijsku potporu preko hrvatskog državnog investicijskog proračuna. Općenito, Hrvatskoj ce ROP poslužiti kao instrument pomoću kojeg će svim davateljima sredstava, uključujući hrvatsku vladu, Europsku komisiju te čitav niz bilateralnih i multilateralnih donatora, moći predstaviti strategijski i suvislo strukturiran razvojni plan.

Ukratko, ROP je instrument kojim se Europska komisija služi kako bi unaprijedila regionalni razvoj u zemljama koje se spremaju pristupiti Europskoj Uniji. Dobro formuliran ROP omogućit će Hrvatskoj pristup fondovima Europske Unije i sredstvima iz drugih izvora, kao što su multilateralni donatori, prije nego što postane članica EU. Formuliran i proveden ROP Hrvatskoj će osjetno povećati mogućnosti pristupa strukturalnim sredstvima Europske Unije kad postane članica EU.

Kao što vidite, moguće koristi koje donosi ROP vrlo su značajne; nadamo se da ćete se i vi priključiti programu ROP! Trenutno se podupire formuliranje ROP-ova u četiri županije:


  •   Požeško-slavonskoj
  •   Brodsko-posavskoj
  •   Ličko-senjskoj
  •   Karlovačkoj

 

II. - KRATAK OPIS ROP-a


II. 1. Tko su korisnici?

Krajnji korisnici ROP-a bit će županije, s posebnim naglaskom na sve građane u područjima od posebne državne skrbi u tim županijama. ROP-ovima će se definirati projekti koje treba provesti. Projekti koje će Europska komisija vjerojatno poduprijeti, a od kojih će građani te županije imati koristi obuhvaćaju (no nisu ograničeni na):


  •   Unaprijeđenje infrastrukture, kao što su postrojenja za obradu otpadnih voda.
  •   Potporu razvoju poduzetništva, kao što je izgradnja poduzetničkog parka ili osnivanje organizacije za potporu i/ili izobrazbu poduzetnika.
  •   Potporu ljudskom i društvenom razvoju, kao što je proširenje škole ili podupiranje aktivnosti odredene nevladine organizacije.


Općinske i županijske vlasti s područja na kojem se projekt provodi izravno će se okoristiti od projektnih aktivnosti, budući da će one neposredno podupirati i utjecati na regionalni i lokalni proces gospodarskog razvoja. Naime, osposobljavanje na razini lokalne uprave trebalo bi biti glavni pozitivan rezultat procesa Regionalnog operativnog programa.

Sposobnost za identificiranje, planiranje i evaluaciju razvojnih rezultata te financiranje projekata trebala bi se osjetno povećati. Nadalje, valja naglasiti da je razvoj ROP-a vlasništvo nadležnih županijskih vlasti i lokalnih dionika, bilo da se radi o javnim ili nevladinim institucijama.
Općenito bi svi trebali imati koristi od većih mogućnosti gospodarskog i poslovnog razvoja, te većeg sudjelovanja u regionalnom/lokalnom razvojnom procesu.

II. 2. Koji su globalni i posebni ciljevi Regionalog operativnog programa?

Globalni cilj ROP-a jest olakšati (poslužiti kao sredstvo za) održivi gospodarski i društveni razvoj vaše županije.

Konkretan cilj jest pripremiti povezan i konzistentan program kroz identifikaciju razvojne strategije, prioritetna područja intervencije, mjere te konkretne razvojne projekte (projekti spremni za provedbu - dalje u tekstu "pipeline").

II. 3. Tko je uključen u pripremu Regionalnog operativnog programa?

ROP je vlasništvo nadležnih županijskih vlasti. Kao i u Irskoj (Regional Assemblies) ili u Španjolskoj (Juntas de Desarrollo) ili u Portugalu (Comissaos de Coordenacao das Regiaos), regionalne vlasti moraju odigrati odlučujuću ulogu u vođenju ROP-ova, jer su upravo njihove regije i stanovništvo krajnji korisnici ulaganja koja ce proizaći iz ROP-ova.

Županija mora biti temelj realizacije ROP-a. Naime, potrebno je naglasiti da ukoliko se odlučite za provedbu ROP-a uz potporu Europske komisije, morate ispuniti obveze u pogledu vremena i resursa koje su županija i dionici dužni odvojiti za proces Regionalnog operativnog programa.

Regionalne politike i programi bit će upješni samo onda ukoliko ih svi zainteresirani prihvate i konstruktivno pridonesu njihovoj provedbi. U tu svrhu potrebno je osigurati da lokalno stanovništvo sudjeluju u izradi politike i provedbi programa. Dosadašnje iskustvo s uspješnim ROP-ovima pokazuje da je najbolje ako se s lokalnim stanovništvom razvije osjećaj partnerstva i suvlasništva. Stoga će izrada nacrta ROP-a uključivati konzultacije i sudjelovanje u različitim sektorima društva i interesnim skupinama.
Kako bi se osiguralo sudjelovanje širokog spektra ljudi i skupina - a time i veća legitimnost ROP-a - u pripremu ROP-ova treba uključiti privatni sektor i građansko društvo kroz utvrdeni mehanizam konzultacija i rasprava, odnosno Partnerski odbor. Kod pripreme projekata za ROP možda će biti potrebno vrlo konkretno stručno znanje kojim Hrvatska ne raspolaže. U tim okolnostima moći će se koristiti sredstva Europske komisije kojim će se plaćati kvalificirani strani stručnjaci. Ti ce stručnjaci županijama pružati tehničku pomoć pri izradi konkretnih prijedloga projekata.

 

Ovdje možete downloadati cijeli dokument u .PDF formatu (4,3 MB)

Regionalni operativni program 2005. - 2012. - Hrvatska verzija

Regionalni operativni program 2005. - 2012. - Engleska verzija

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT