Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU

KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13 od 25. listopada 2013.) utvrđena su načela, mjere, način provođenja te organizacija zdravstvene zaštite, nositelji društvene skrbi za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti.

Karlovačka županija je osnivač slijedećih zdravstvenih ustanova:

 

1. OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac
tel. 047/ 608 - 100
- ravnatelj: prim. Ervin Jančić, dr. med. specijalist neurologije, subspecijalist interne medicine

 

2. OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN
Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin
tel. 047/ 819-700
- ravnatelj: Josip Zorko, dr. med. spec. internist - kardiolog

 

3. SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA
Josefa Jeruzalema 7, 47250 Duga Resa
tel. 047/ 819-099
- ravnatelj: Višnja Mihalić – Mikuljan, dr. med., sub. spec. internist gastroenterolog

 

4. DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 411-277
- ravnatelj: Tatjana Šterk - Tudić, dipl. oec.


5. DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
Bana Josipa Jelačića 4 47250 Duga Resa
tel. 047/ 841-005
- ravnatelj: Melita Trgovčić, dipl. oec.


6. DOM ZDRAVLJA OGULIN
B. Frankopana 14, 47300 Ogulin
tel. 047/ 522-237
- ravnatelj: Zlata Kurelac, dipl. oec.


7. DOM ZDRAVLJA SLUNJ
Plitvička 18a, 47240 Slunj
tel. 047/ 777-334
- ravnatelj: Ivanka Magdić, dipl. iur.

 

8. DOM ZDRAVLJA OZALJ
Kolodvorska 2, 47280 Ozalj
tel. 047/ 731-002
- ravnateljica: Nada Diković, dr. vet. med.

 

9. DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ
A. Hebranga 24, 47220 Vojnić
tel. 047/ 883-104
- ravnatelj: Vlasta Novosel, dipl. ing.

 

10. KARLOVAČKA LJEKARNA
Kralja Tomislava 19a, 47000 Karlovac
tel. 047/ 614-726
- ravnatelj: Slavica Mrljak,dipl.ing.far.

 

11. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 411-258
- ravnatelj: Jelica Magdić, dr. med. spec.

 

12. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel:047/804-032
- ravnatelj: Vlatko Kovačić, mag. iur.

 

Ispostava Duga Resa
Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa

Ispostava Slunj
Plitvička ulica 18a, 47240 Slunj

 

Ispostava Ogulin
Bolnička 38, 47300 Ogulin

 

Edukacijski centar
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel:047/804-032

 

13. SUVAG - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora
Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 613-455
- ravnatelj: Vesna Pavlačić, mag. logoped

 

14. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 411-279
- ravnatelj: Zvonka Čurjak, prof.

 

 

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI


Na području Karlovačke županije korisnici socijalne skrbi ostvaruju svoja prava pri centrima za socijalnu skrb i ustanovama socijalne skrbi koje djeluju na području naše Županije, a to su:

 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB


1. Centar za socijalnu skrb Karlovac s podružnicama Vojnić i Ozalj
I. Meštrovića 10, 47000 Karlovac
tel. 047/ 415-461, 415-459
ravnatelj: Mirjana Pogačić, dipl. soc. radnik


- podružnica Vojnić
Trg Stjepana Radića, 47220 Vojnić
tel: 047/ 883-058, 047/883-210

 

- podružnica Ozalj
Kurilovac 8, 47280 Ozalj
tel.047/ 731-854, 047/631-454

 

2. Centar za socijalnu skrb Duga Resa
Trg Svetog Jurja 1 Duga Resa
tel. 047/ 844-247, 844-166
- ravnatelj: Vesna Seljan – Milčić, dipl. soc. radnik

 

3. Centar za socijalnu skrb Ogulin
Vijenac Ive Marinkovića 1 Ogulin
tel. 047/ 525-991, 522-042
- ravnatelj: Valentina Crnjaković Vuković, dipl. soc. radnik

 

4. Centar za socijalnu skrb Slunj
Školska 2 Slunj
tel. 047/ 777-107, 777-779
- ravnatelj: Predraga Stipić, dipl. soc. radnik

 

 

Od ostalih ustanova socijalne skrbi na području Županije djeluju:

 

KARLOVAC

 

1. Dom za starije i nemoćne osobe "Sv.Antun"
I. Kukuljevića 2, 47000 Karlovac
tel. 047/ 542-700
- ravnatelj: v.d. Štefica Ljubić - Mlinac, dipl. soc. radnik

 

2. Centar za pružanje usluga u zajednici "Vladimir Nazor"
ul. Vladimira Nazora, 47000 Karlovac
tel. 047/ 617-031
- ravnatelj: Nataša Horvat, dipl. defektolog soc. pedagog

 

3. Centar za odgoj djece i mladeži
Banija 24, 47000 Karlovac
tel. 047/ 648-392
- ravnatelj: prof. Vladimir Kubinski

 

4. Dom za odgoj djece i mladeži
Banija 14, 47000 Karlovac
tel. 047/648-211
- ravnatelj: Nataša Vučković – Ivošević, dipl. soc. radnik

 

5. Centar za rehabilitaciju i radnu terapiju "NADA"
Hrvatske bratske zajednice 26, 47000 Karlovac
tel. 047/ 613-961
- ravnatelj: Nikola Joksović, dipl. oec

 

Centar za rehabilitaciju i radnu terapiju "NADA" – podružnica Vojnić
Donji Vojnić 2a, 47220 Vojnić
tel. 047/883-555

 

6. Centar za rehabilitaciju "Ozalj" – Dislocirana jedinica Karlovac
Vladimira Nazora 16, 47000 Karlovac
047/601-939

 

OZALJ

 

1. Centar za rehabilitaciju "Ozalj"
Jaškovo 50, 47281 Mali Erjavec
tel. 047/ 751-181
- ravnatelj: Dijana Borović – Galović, dipl. def.

 

2. Centar za rehabilitaciju "Ozalj" – Dislocirana jedinica Ozalj
Kolodvorska 2, 47280 Ozalj

 

OGULIN

 

1. Dom za starije i nemoćne osobe "Srećko Badurina"
Bolnička ulica 38 Ogulin
tel. 047/ 531-752
- ravnatelj: Danijela Lipoščak, dipl. soc. radnik

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT