Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

adresa: Vranyczanyeva 4/II, 47000 Karlovac

telefon: 047-666-158; 191

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Klasa: 023-04/20-01/1, Urbroj: 2133/1-01/01-20-04 od 03.01.2020. god.) uređeno je unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, te ostala pitanja od značenja za rad Upravnog odjela za školstvo.

 

PROČELNICA - mr. sc. Marija Šćulac

tel: 047-666-191
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

REFERENT - ADMINISTRATIVNI TAJNIK:

1. Anita Grguraš

    tel: 047-666-191

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Nada Silić

    tel: 047-666-158

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU, TEHNIČKU KULTURU i SPORT – Mirna Mohorić, prof.

tel: 047-666-194
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLSTVO i MLADE: 

1. Martina Tominac, mag.oec.

    tel: 047-666-198

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Ana Pešut, dipl. polit. 

    tel: 047-666-229
    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DECENTRALIZIRANE i FINANCIJSKE POSLOVE u ŠKOLSTVU - Sanja Katić Butina, struc.spec.oec.

tel: 047-666-195
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SPORT i KULTURU:

1. Branka Maradin Keča, dipl.soc.rad.

    tel: 047-666-159

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
2. Martina Špigelski, mag. educ. croat., mag. comm. 

    tel: 047-666-189
    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Za potrebe PROVEDBE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE:

* projekt KARLOVAČKA ŽUPANIJA ZA INKLUZIVNE ŠKOLE (osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju):

Martina Marić, dipl. polit.
tel: 047-666-199
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
* projekt OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE:

Martina Hrestak, mag.oec.
tel: 047-666-196
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rad Odjela usmjeren je na velik broj ustanova, institucija, tvrtki, asocijacija i pojedinaca, dok se najčešća poslovna suradnja ostvaruje sa:
- Županom i zamjenicima Župana
- članovima županijskih radnih tijela i radnih tijela Županijske skupštine
- ostalim županijskim odjelima; najčešći kontakti sa Uredom župana i Upravnim odjelom za financije
- resornim i ostalim ministarstvima, te dr. tijelima državne uprave; Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom kulture, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvom gospodarstva i prostornog uređenja, državnim agencijama za obrazovanje
- osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, predškolskim ustanovama, Veleučilištem
- ustanovama kulture te udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi
- sportskim ustanovama, te sportskim klubovima i udrugama.

 

DOKUMENTI:

 

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

 

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2020/21.

 


 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU - UPUTE I OBRASCI

 

Upute za provedbu programa i ispunjavanja ugovornih obveza

 

OBRASCI

1. Obrazac zahtjeva za isplatu financijske potpore

2. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3. Obrazac za opisno izvješće

4. Obrazac za financijsko izvješće

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT