Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za izvođenje radova na dogradnji zajedničke kotlovnice na biomasu za zagrijavanje OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole, na adresi Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin, koji se provode u sklopu projekta Boostingwoodbiomassenergy market as a key for regionalenergytransition - Wood Key, broj ugovora HR-BA-ME408, a koji se provodi u sklopu programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Evidencijski broj nabave: 32-71/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-001822.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa podataka (javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu i prijenos podataka) (EBN 30-12/2020) a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-285
Broj telefaksa: 047/666-169
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Sanja Sila; Anita Tomić

 

Poziv za dostavu ponuda

 

Troškovnik

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine za nabavu lož ulja za potrebe osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova Karlovačke županije.

 

Evidencijski broj nabave: 18-23/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0009391

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave Sanacija šetnice iznad turbine na Korani u Karlovcu - u sklopu projekta "Susret s rijekom" (EBN 24-66/2020) a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-285
Broj telefaksa: 047/666-169
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Sanja Sila; Anita Tomić

 

poziv za dostavu ponuda

troškovnik.xlsx

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge. Predmet nabave su poštanske usluge za potrebe Karlovačke županije.

 

Evidencijski broj nabave: 07-05/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S F21-0004425

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT