Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

6. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 27. veljače 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II. polugodište 2013. godine
3. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o donošenju Prostornog plana Karlovačke županije
4. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja Srednjoeuropskom transportnom koridoru Europske skupine za teritorijalnu suradnju (EGTC-ESTS)
5. a) Davanje suglasnosti na Izvješće o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije za razdoblje 2012. – 2014. za 2013. godinu,
    b) Davanje suglasnosti na Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2014. godini
7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2014. godini
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2014. godini
9. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Duga Resa
10. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Ogulin
11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Ozalj
12. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Slunj
13. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Doma zdravlja Vojnić
14. Prijedlog Zaključka o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2014. godini
15. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2013. godini
16. a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2014. godini
      b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2014. godini
      c) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije u 2014. godini
      d) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2014. godini
      e) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2014. godini
17. Prijedlog izmjena i dopuna statuta osnovnih i srednjih škola na području Karlovačke županije
18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije
19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije
20. Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. godine
21. Prijedlog Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vojnić
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana
        - Odbora za proračun i financije
        - Odbora za zdravstvo
        - Odbora za Statut i Poslovnik

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT