Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 3. i 13. Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2013. godinu, Odbor za dodjelu javnih priznanja Županije za 2013. godinu na 2. sjednici održanoj 25. veljače 2014. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

 

1. Produžuje se rok za dostavu prijedloga za predlaganje kandidata za dodjelu javnog priznanja Županije za životno djelo odnosno kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2013. godinu do 7. ožujka 2014. godine, koji javni poziv je bio objavljen na web stranicama Karlovačke županije te u Karlovačkom tjedniku i Večernjem listu dana 23. siječnja 2014. godine.

2. Pozivaju se predlagatelji da svoje prijedloge dostavljaju Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2013. godinu, Ulica A. Vraniczanya br. 2, Karlovac do navedenog datuma.


 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2013. godinu objavljuje:

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2013. godinu

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnog priznanja za životno djelo

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT