Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

5. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 17. prosinca 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

   b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu

4. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Karlovačke županije

5. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja prema tvrtki Plinara Karlovac d.o.o. u likvidaciji

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

7. Donošenje III ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije – MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr

8. Prijedlog Odluke o izradi IV ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

9. Prijedlog Odluke o izradi V ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

10. Suglasnost Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2013. godini

13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2014. godini

14. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Karlovačke županije u 2013. godini

15. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2014. godinu

16. Donošenje Rješenja o proglašenju šuma gospodarske jedinice Kozjača zaštitnom šumom

17. Program za cjeloživotno učenje – Izvještaj o Comenius Regio projektima Karlovačke županije

18. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u šk. god. 2012./13.

19. Zaključak o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2013. godini

20. a) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2014. godini

     b) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije za 2014. godinu

     c) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2014. godinu

21. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Karlovac

 

22. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke Županije o promjeni/proširenju djelatnosti

23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2014. godini

24. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2013. godinu

25. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2014. godinu

26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije

27. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.

28. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.o.o.

29. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2013. godinu

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT