Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

2. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 11. srpnja 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
2. Imenovanje stalnih radnih tijela Županijske skupštine
3. Imenovanje predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županije
4. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovac


PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT