Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA - Narodne novine broj 12/2019 od 1.2.2019.

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/06
URBROJ: 2133/1-01/04-19-03

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije objavljen u Narodnim novinama br. 11 od 30. siječnja 2019. godine

 

Radno mjesto – samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - vježbenik

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, mjesto rada Slunj

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:
• VSS magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
• bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
• poznavanje rada na računalu.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/05
URBROJ: 2133/1-01/04-19-02

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 30. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 11 za:

 

Radno mjesto

- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, mjesto rada Slunj

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

KLASA: 112-02/18-01/24

URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-07

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša koji je objavljen u Narodnim novinama broj 104. od 28. studenog 2018. godine.

Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 20. prosinca 2018. godine s početkom u 8.30 sati u prostorijama Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme izabran je Matija Pavlinić, magistar inženjer rudarstva.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                  

 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Karlovačka županija objavljuje Godišnji plan raspisivanja natječaja / javnih poziva za sufinanciranje projekata i programa od interesa za Karlovačku županiju u 2019. godini.
 
 
Godišnji plan izrađen je temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa kojima smo identificirali potrebe u Karlovačkoj županiji. Detaljnim Godišnjim planom raspisivanja natječaja/javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za Karlovačku županiju u 2019. godini, predviđena je ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa ili projekta, planirano vrijeme objave i završetka javnog natječaja te planirani rok potpisivanja ugovora.
 
Informacije u Godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije
na radno mjesto viši stručni suradnik za turizam
objavljenog u Narodnim novinama br. 2 od 4. siječnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine u 9,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I,

soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću
na radno mjesto stručni suradnik za informatiku
objavljenog u Narodnim novinama br. 2 od 4. siječnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine u 7,30 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I

u Uredu predsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-02

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 4. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 2 za:

 

Radno mjesto

- Viši stručni suradnik za turizam - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-02

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 4. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 2 za

 

Radno mjesto

- Stručni suradnik za informatiku - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik informatičke struke,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT