Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Karlovačka županija objavljuje Godišnji plan raspisivanja natječaja / javnih poziva za sufinanciranje projekata i programa od interesa za Karlovačku županiju u 2019. godini.
 
 
Godišnji plan izrađen je temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa kojima smo identificirali potrebe u Karlovačkoj županiji. Detaljnim Godišnjim planom raspisivanja natječaja/javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za Karlovačku županiju u 2019. godini, predviđena je ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa ili projekta, planirano vrijeme objave i završetka javnog natječaja te planirani rok potpisivanja ugovora.
 
Informacije u Godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
 
 
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT