Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/19-01/16

URBROJ: 2133/1-01/03-19-04

Karlovac, 29. srpnja 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši referent za analitičko planske poslove koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, od 18. do 26. lipnja 2019. godine.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 04. srpnja 2019. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši referent za analitičko planske poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije, izabran je Dario Cindrić, prvostupnik ekonomije.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA                                                          

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/19-01/17

URBROJ: 2133/1-01/03-19-02

Karlovac, 29. srpnja 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, od 3. do 11. srpnja 2019. godine.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 19. srpnja 2019. godine u Karlovačkoj županiji, A. Vraniczanya 2/I, Ured župana Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije, izabrana je Ivana Mihalić, magistra prava.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA – viši stručni suradnik za pravna pitanja

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/19-01/17

URBROJ: 2133/1-01/03-19-01

Karlovac, 12. srpnja 2019. godine

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

 

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac,

od 3. do 11. srpnja 2019. godine

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u petak, 19. srpnja 2019. godine u 8,30 sati u

Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I,

Ured župana Karlovačke županije.

 

 

 

 

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

 

KLASA: 112-02/19-01/12

URBROJ: 2133/1-01/03-19-06

Karlovac, 4. srpnja 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za financije Karlovačke županije raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije Karlovačke županije, na radno mjesto viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 50 od 17. svibnja 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 5. lipnja 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za financije Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabrana je Marina Čunko, stručna prvostupnica ekonomije.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/17

URBROJ: 2133/1-01/03-19-01

Karlovac, 3. srpnja 2019. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 3. srpnja 2019. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za pravna pitanja – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

KLASA: 112-02/19-01/11

URBROJ: 2133/1-01/03-19-07

Karlovac, 1. srpnja 2019.

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za zdravstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb koji je objavljen u Narodnim novinama broj 49/2019 od 15. svibnja 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 4. lipnja 2019. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabrana je Marina Stoičić, diplomirana ekonomistica.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/19-01/16

URBROJ: 2133/1-01/03-19-03

 

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 18. do 26. lipnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u četvrtak, 4. srpnja 2019. godine u 8,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/19-01/15

URBROJ: 2133/1-01/04-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

u Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije

na radno mjesto viši stručni suradnik za školstvo i mlade

objavljenog u Narodnim novinama br. 59 od 14. lipnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak 2. srpnja 2019. godine u 8:30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT