Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

KLASA: 112-03/20-01/36
URBROJ: 2133/1-01/03-20-03


Karlovac, 31. kolovoza 2020. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –

Područni ured Karlovac od 31. kolovoza 2020. godine za

 

radno mjesto: viši stručni suradnik za izvlaštenja

–  4 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
(radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao)  
 
Stručni uvjeti:
-    magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
-    položen državni stručni ispit,
-    poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT