Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/24

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 27. rujna 2019. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 26. rujna 2019. godine za

 

Radno mjesto – Savjetnik za gradnju i održavanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/19-01/22

URBROJ: 2133/1-01/03-19-06

Karlovac, 4. rujna 2019. godine


 

 

 

IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 77 od 14. kolovoza 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 30. kolovoza 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, izabrana je Ivana Basarac, magistra politologije.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

KLASA: 112-02/19-01/21

URBROJ: 2133/1-01/03-19-06

Karlovac, 22. kolovoza 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisala je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije, na radno mjesto Voditelj projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 2. do 10. kolovoza 2019. godine. 

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 19. kolovoza 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto Voditelj projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog obavljanja privremenih poslova) na polovicu punog radnog vremena, izabrana je Martina Hrestak, magistra ekonomije.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
– VIŠI STRUČNI SURADNIK – POSLOVNI ASISTENT DUŽNOSNIKA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/19-01/22

URBROJ: 2133/1-01/03-19-03

Karlovac, 22. kolovoza 2019. godine

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

objavljenog 14. kolovoza 2019. godine u Narodnim novinama broj 77.

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u petak, 30. kolovoza 2019. godine u 9,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

NATJEČAJ - viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/22

URBROJ: 2133/1-01/03-19-02

           

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 14. kolovoza 2019. godine u Narodnim novinama broj 77 za:

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • - magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • - položeni državni stručni ispit,
 • - aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • - poznavanje rada na PC-u

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
– Voditelj projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/19-01/21

URBROJ: 2133/1-01/03-19-03

 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 2. do 10. kolovoza 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak, 19. kolovoza 2019. godine u 9,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

KLASA: 112-02/19-01/15

URBROJ: 2133/1-01/04-19-05

Karlovac, 8. kolovoza 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za školstvo i mlade, objavljenog u Narodnim novinama br. 59 od 14. lipnja 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 2. srpnja 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za školstvo i mlade, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabrana je Ana Pešut, diplomirani politolog.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/19-01/21

URBROJ: 2133/1-01/03-19-01

Karlovac, 2. kolovoza 2019.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za školstvo raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 2. kolovoza 2019. godine za

 

Radno mjesto – Voditelj projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“

 

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog obavljanja privremenih poslova) na polovicu punog radnog vremena

 

Stručni uvjeti:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT