Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina

 

 

KLASA: 112-03/20-01/37

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05
Karlovac, 14. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 1. rujna 2020.g.

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak 29. rujna 2020. godine u 14,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Ured župana, A. Vraniczanya broj 2/I.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Prilikom provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranje kandidati su obvezni pridržavati se svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19. Popis svih preporuka https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT