Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA - Narodne novine broj 12/2019 od 1.2.2019.

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/06
URBROJ: 2133/1-01/04-19-03

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije objavljen u Narodnim novinama br. 11 od 30. siječnja 2019. godine

 

Radno mjesto – samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - vježbenik

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, mjesto rada Slunj

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:
• VSS magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
• bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
• poznavanje rada na računalu.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT