Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Ovim putem Vas obavještavamo kako smo od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dobili Odluku za odobrenjem dodatnog kreditnog potencijala Mjere 1. ''Kreditom do konkurentnosti'' u iznosu od 40.000.000,00 kuna do 2020. godine, a sve u cilju razvijanja gospodarstva u županiji koja njeguje dugu tradiciju obrtništva i trgovine. U Karlovačkoj županiji i dalje postoji velik interes od strane gospodarskih subjekata za navedeni Program te se nadamo kako će i ovaj puta sva financijska sredstva biti iskorištena.

Karlovačka županija je iskoristila sav prethodni kreditni potencijal Programa ''Kreditom do uspjeha'', Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti u dosadašnjem razdoblju. Iznos odobrenih kredita iznosi 56.972.897,99 kuna od ukupno zatraženih 64.029.593,18 kuna što dovodi do visokih 88,98% odobrenih kredita. Krediti su korišteni za: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), kupnju nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme, obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita.

Korisnici kredita i dalje mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti te profitne ustanove, a koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

 

 

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po programu KREDITOM DO USPJEHA 2014. Mjera 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI

 

Prilog 1. - Prijavni obrazac    

Prilog 2 - Popis dokumentacije

Prilog 3 - Popis prihvatljivih djelatnosti prema NKD

 

Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba

Obrazac - Skupna izjava

 

Temeljem članka 7. Ugovora o provedbi Programa Kreditom do uspjeha 2014. Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti, zaključenog 11. veljače 2015. godine između Ministarstva poduzetništva i obrta, Karlovačke županije i poslovnih banaka, Karlovačka županija objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po programu KREDITOM DO USPJEHA 2014. Mjera 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI

 

 

Prilog 1. - Prijavni obrazac  

 

Prilog 2 - Popis dokumentacije

 

Prilog 3 - Popis prihvatljivih djelatnosti prema NKD

 

Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT