Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

KLASA: 112-03/20-01/1

URBROJ: 2133/1-01/03-20-10
Karlovac, 20. ožujka 2020. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisala je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, koji je objavljen 28. veljače 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 16. ožujka 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo,

1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s radom na polovicu punog radnog vremena (radi obavljanja privremenih poslova), izabrana je Ivana Žunac, mag. oec., iz Karlovca.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT