Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2133/1-01-03/05-19-02

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 4. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 2 za:

 

Radno mjesto

- Viši stručni suradnik za turizam - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT