Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/16

URBROJ: 2133/1-01/03-19-01

Karlovac, 18. lipnja 2019.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 18. lipnja 2019. godine za

Radno mjesto – Viši referent za analitičko planske poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili pravne struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/15

URBROJ: 2133/1-01/04-19-02

           

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 14. lipnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 59 za:

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik za školstvo i mlade

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili ekonomske struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/12
URBROJ: 2133/1-01/04-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
u Upravni odjel za financije Karlovačke županije
na radno mjesto viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju
objavljenog u Narodnim novinama br. 50 od 17. svibnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u srijedu, 5. lipnja 2019. godine u 9,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I,

soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/11
URBROJ: 2133/1-01/04-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
u Upravni odjel za zdravstvo Karlovačke županije
na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb
objavljenog u Narodnim novinama br. 49 od 15. svibnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u utorak, 4. lipnja 2019. godine u 9,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I,

soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/19-01/12
URBROJ: 2133/1-01/04-19-02

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za financije Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 17. svibnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 50 za:

 

Radno mjesto - Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-ju.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-02/19-01/11
URBROJ: 2133/1-01/04-19-02

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 15. svibnja 2019. godine u Narodnim novinama broj 49 za:

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik za socijalnu skrb

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/06
URBROJ: 2133/1-01/04-19-05

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu vježbenika
objavljenog u Narodnim Novinama br. 11 od 30. siječnja 2019. godine

te ispravaka javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 12. od 1. veljače 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u četvrtak, 21. veljače 2019. godine u 9,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I

u Uredu predsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

 

KLASA: 112-02/19-01/05
URBROJ: 2133/1-01/04-19-04

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
objavljenog u Narodnim Novinama br. 11 od 30. siječnja 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u četvrtak, 21. veljače 2019. godine u 8,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I

u Uredu predsjednika Županijske skupštine Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT