Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
– Savjetnik za gradnju i održavanje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/19-01/28

URBROJ: 2133/1-01/04-19-04

Karlovac, 19. studenog 2019. godine


 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 8. studenog 2019.

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak, 26. studenog 2019. godine u 8,00 sati u Uredu župana Karlovačke županije, A. Vraniczanya broj 2/II, Karlovac.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/19-01/31

URBROJ: 2133/1-01/03-19-02

            Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 15. studenog 2019. godine u Narodnim novinama broj 110 za:

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položeni državni stručni ispit,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/30

URBROJ: 2133/1-01/03-19-03

Karlovac, 18. studeni 2019. godine

          

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11, 04/18), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 15. studenog 2019. godine u Narodnim novinama broj 110 za:

 

Radno mjesto pročelnika:

 

 1. 1. Upravni odjel za financije

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - FINANCIJE

 

 1. 2. Upravni odjel za gospodarstvo

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - GOSPODARSTVO

 

 1. 3. Upravni odjel za zdravstvo

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - ZDRAVSTVO

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

KLASA: 112-02/19-01/25

URBROJ: 2133/1-01/04-19-05

Karlovac, 13. studenog 2019. godine


 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 22. do 30. listopada 2019. godine. 

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 8. studenog 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice), izabrana je Ivana Žunac, magistra ekonomije.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/28

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 11. studenog 2019. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 8. studenog 2019. godine za

Radno mjesto – Savjetnik za gradnju i održavanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Ured župana Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/19-01/25

URBROJ: 2133/1-01/04-19-03

Karlovac, 04. studenog 2019. godine


 

Na temelju članka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 22. do 30. listopada 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u petak, 8. studenog 2019. godine u 11,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I, Soba za sastanke Karlovačke županije.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/25

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 22. listopada 2019. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 22. listopada 2019. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice) u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije.

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT