Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/19-01/28

URBROJ: 2133/1-01/04-19-07

Karlovac, 11. prosinca 2019. godine


 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto Savjetnik za gradnju i održavanje, koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, od 8. studenog 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 26. studenog 2019. godine u Uredu župana Karlovačke županije, A. Vraniczanya broj 2/II, Karlovac.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto Savjetnik za gradnju i održavanje, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice), izabrana je Željka Mlikan, mag. ing. aedif

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

KLASA: 112-02/19-01/31

URBROJ: 2133/1-01/03-19-07

Karlovac, 10. prosinca 2019.


 

 

 

IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 110 od 15. studenog 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 3. prosinca 2019. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, izabrana je Ivana Rumenović Novinić, magistra novinarstva.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/19-01/30

URBROJ: 2133/1-01/03-19-18

Karlovac, 10. prosinca 2019. godine

 

 

        Župan Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Karlovačke županije koji je objavljen u Narodnim novinama br. 110 od 15. studenog 2019. godine, za slijedeća radna mjesta:

  1. 1. Upravni odjel za financije - 1 izvršitelj/izvšiteljica na neodređeno vrijeme
  1. 2. Upravni odjel za zdravstvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

        Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

        Testiranje i intervju kandidata provedeno je  3. prosinca 2019. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana.

        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je županu Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za imenovanje pročelnika, izabrani su:

 

  1. 1. Upravni odjel za financije – Maria Stojković, univ. spec. oec, iz Duga Rese
  2. 2. Upravni odjel za zdravstvo – dr. sc. Maja Vučinić - Knežević, iz Karlovca

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/19-01/30

URBROJ: 2133/1-01/03-19-10

 

            Na temelju članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11, 04/18), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 29. studenog 2019. godine u Narodnim novinama broj 116 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac za:

 

Radno mjesto - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

- 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:            

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - GOSPODARSTVO

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/19-01/30

URBROJ: 2133/1-01/03-19-13

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje

u Upravni odjel za zdravstvo Karlovačke županije

na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo

objavljenog u Narodnim novinama br. 110 od 15. studenog 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak, 3. prosinca 2019. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/19-01/30

URBROJ: 2133/1-01/03-19-12

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje

u Upravni odjel za financije Karlovačke županije

na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za financije

objavljenog u Narodnim novinama br. 110 od 15. studenog 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak, 3. prosinca 2019. godine u 8,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/19-01/31

URBROJ: 2133/1-01/03-19-04

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu

u Ured župana Karlovačke županije

na radno mjesto viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

objavljenog u Narodnim novinama broj 110 od 15. studenog 2019. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u utorak, 3. prosinca 2019. godine u 10,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT