Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

RS rizici-1

Radna skupina za upravljanje rizicima održala je u Hrvatskoj zajednici županija u petak, 20. studenoga, svoju drugu sjednicu.

Pod vodstvom pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije Krešimira Parata, radna je skupina prikupila popis rizika iz područja proračuna i financija, kao prvi korak u izradi zajedničkog registra rizika na razini županija.

Sistematizirani popis prikupljenih rizika predstavili su Davor Kozina i Livio Gutvald iz Ministarstva financija. Članovi radne skupine raspravljali su o usklađivanju i dopunjavanju inicijalnog pregleda rizika iz područja planiranja proračuna, izvršenja proračuna, jamstava i zaduživanja, računovodstvene evidencije i izrade financijskih izvještaja, upravljanja imovinom te izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Nakon utvrđivanja financijskih rizika, radna će skupina prikupiti rizike i iz djelokruga društvenih djelatnosti prema smjernicama Ministarstva financija.

Podsjetimo, pojedine županije već nekoliko godina izrađuju svoje kataloge rizika, no na sastanku održanom u lipnju ove godine svi su se složili da nailaze na problem evaluacije i praćenja tih rizika o čemu su razgovarali s predstavnicima Ministarstva financija. Radi poboljšanja upravljanja rizicima i lakše razmjene informacija, osnovana je Radna skupina za upravljanje rizicima.

U ime Karlovačke županije u radu skupa sudjelovala je Sanja Sila, voditeljica Odsjeka za javnu nabavu pri Uredu župana.

 

 

Dana 30. rujna 2015. godine u dvorani za sastanke Razvojne agencije Karlovačke županije Karla d.o.o. održana je radionica „Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture širokopojasnog pristupa uz državne potpore u sklopu Okvirnog nacionalnog programa“.

 

Na radionici su sudjelovali predstavnici županije te predstavnici gradova i općina i njihovih službi koji pokrivaju područje razvoja i širokopojasnog pristupa internetu.

 

Radionicu su vodili predstavnici HAKOM-a i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, uprave za fondove EU.

 

Prezentacija s radionice može se pogledati ovdje.

 

Na 16. sjednici Županijske skupštine dana 14. srpnja 2015.godine usvojeni su strateški dokumenti iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

 

Iz područja zdravstva usvojena je Strategija razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2018.godine kao i Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2015. godinu. 

Analiza procjene za palijativnom skrbi u Karlovačkoj županiji ukazuje da palijativna skrb predstavlja rastući problem. Također analizom postojećeg stanja na području naše županije pokazalo se da postoje raspoloživi resursi koji omogućuju pružanje palijativne skrbi na tri razine odnosno u kući palijativnog pacijenta, dnevnoj bolnici i na palijativnom odjelu bolničkih zdravstvenih ustanova. Ovaj strateški dokument će uz postojeći zakonski okvir doprinijeti uspostavi i planskom razvoju palijativne skrbi na području naše županije.

 

U Socijalnom planu Karlovačke županije od 2015. do 2018.godine te Akcijskom planu socijalnih usluga za 2015.godinu navedeni su strateški ciljevi razvoja na području socijalne skrbi koji su usklađeni sa županijskim razvojnim dokumentima i smjernicama. Misija Socijalnog plana je poboljšati kvalitetu i dostupnost postojećih usluga, ali i omogućiti uvođenje novih socijalnih usluga u zajednici.

U organizaciji Instituta za javne financije, u petak 27. veljače, u Novinarskom domu održan je okrugli stol Fiskalni položaj županija koji se temelji na newsletteru „Neto fiskalni položaj županija od 2011. do 2013.". Prema rezultatima istraživanja koje je proveo Institut za javne financije samo su četiri od ukupno 21 županije neto uplatitelji, a ostalih 17 županija su neto primatelji iz proračuna opće države. Ipak, istaknuto je kako za uspostavu učinkovitijeg sustava regionalne vlasti nije nužno smanjenje broja županija i preustroj nego jača fiskalna decentralizacija koja će dugoročno omogućiti održivi razvoj. S tim se u svom izlaganju složio i Ivica Bošnjak, predsjednik Radne skupine za financije i proračun pri Hrvatskoj zajednici županija. „Mi u Hrvatskoj zajednici županija smatramo da nije problem u broju županija nego u njihovom funkcioniranju i učinkovitosti, isto vrijedi za gradove i općine. Potrebno je raditi na jačoj učinkovitosti i većoj fiskalnoj decentralizaciji. Županije su od 2002. do danas bitno unaprijedile svoje mogućnosti bolje apsorpcije fiskalne decentralizacije, većina njih je uvela riznice u svoje proračune, stvorila preduvjete za povlačenje sredstava EU fondova i općenito ojačala svoje kapacitete", rekao je Bošnjak. On je ukazao i na potrebu da se percepcija o broju zaposlenih u županijama koji predstavljaju teret regionalnim proračunima otkloni. „Zaposlenici svih županija čine samo 0,85% od ukupno 230.000 državnih službenika. Samo FINA ima više zaposlenih nego sve županije zajedno." istaknuo je Bošnjak. Sličnog je mišljenja i Josipa Rimac, gradonačelnica Knina i potpredsjednica Udruge gradova koja također ističe nužnost funkcionalne i fiskalne decentralizacije.
„Smatram da županije ne treba ukidati, ali treba promijeniti zakonsku regulativu koja će županijama promijeniti ovlasti, vratiti im poslove koje su nekad radile i dati im nove poslove. Kada bi se županijama vratile ovlasti za izdavanje građevinskih dozvola, upravljanje pomorskim dobrom i prihodi od tih i drugih aktivnosti sigurno se danas ne bi postavljalo pitanje trebamo li zadržati županije", rekla je gradonačelnica Rimac i osvrnula se na druge subjekte koji se financiraju iz državnog proračuna. Ako razgovaramo o smanjenju javne uprave i lokalne uprave, zar se to ne bi trebalo odnositi na cijelu državu, a ne samo na jedinice regionalne i lokalne samouprave." naglasila je Rimac. U radu Okruglog stola, uz autore i znanstvenike, sudjelovali su i župani Zlatko Komadina, Vladimr Šišljagić i Predrag Štromar.

Primjena ZUP-a radionica

Hrvatska zajednica županija pokrenula je suradnju s Državnom školom za javnu upravu, središnjom ustanovom za planiranje i koordiniranje procjene potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem u institucijama javne uprave te tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave. Radionica „Primjena ZUP-a u praksi" održana je u četvrtak, 12. veljače, u prostorima Zajednice u Zagrebu. Polaznici su kroz predavanja i vježbe ostvarili kreativnu razmjenu znanja, razmišljanja i iskustava radi pravilnijeg provođenja postupka što je preduvjet za izradu zakonitih odluka. Ciljevi radionice su pregledom zakona razraditi postupak i pojasniti pojedine situacije u postupanju te aktivnim vježbama, uz postavljanja pitanja tijekom cijele radionice, upoznati polaznike s praktičnim rješenjima potrebnim za što učinkovitiji i kvalitetniji rad u primjeni ovog zakona. Radionici su prisustvovali službenici iz 12 hrvatskih županija čiji je svakodnevni posao provedba Zakona o općem upravnom postupku. Trenerice ZUP-a bile su Eva Kompes, dipl. iur., viša upravna savjetnica - specijalistica Ministarstva uprave i Nataša Rahela Borovček, up. pr., samostalna pravnica u Hrvatskim vodama. „Važno je istaknuti kako Zakon o općem upravnom postupku definira institut upravnog postupanja u radu javne uprave. Ustrojem lokalne i područne (regionalne) samouprave definiran je sustav pravnih osoba koje obavljaju pojedine funkcije javne vlasti. Obavljanjem javne vlasti upravna tijela JLS-a rješavaju o pravima fizičkih i pravnih osoba upravo sukladno Zakonu o općem upravnom postupku koji omogućuje kvalitetniju, bržu i djelotvorniju komunikaciju među nositeljima javne vlasti i između fizičkih i pravnih osoba, a sve kroz postupanje u upravnim stvarima relevantnim za realizaciju njihovih prava i obveza" – naglasila je Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije. „Postojeći ZUP bi trebao predstavljati važan doprinos poboljšanju upravnih kapaciteta u RH te osigurati ravnotežu između zahtjeva za objektivnim i brzim odlučivanjem s jedne strane i zaštite prava i pravnih interesa pojedinaca koji sudjeluju u postupku. Pozdravljam inicijativu Zajednice da upravo ovakvim stručnim edukacijama doprinese kvaliteti rada županijskih uprava te omogući cjeloživotno usavršavanje i educiranje" - dodala je Marina Horvat Pavlic. Na radionici „Primjena ZUP-a u praksi" sudjelovala je i Irena Gerovac Zrnić, tajnica Tajništva Karlovačke županije.

 

POZIV

 

U organizaciji Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga u sklopu provođenja aktivnosti povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti organizira se stručni skup na temu „Alkohol i mladi" koji će se održati u četvrtak 11. prosinca 2014. godine u prostoru Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac s početkom u 17,00 sati.

 

Stručni skup će voditi dr Anto Orešković, dr Zoran Zoričić i prof Luka Maršić.

 

 

Županijsko povjerenstvo za suzbijanje

zlouporabe opojnih droga

 

 

 

 

 


Karlovačka županija i Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o. sudjeluju u provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. i 2014. godinu Ministarstva gospodarstva RH.

 

TEKST OBAVIJESTI (link)

 

 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj organiziralo je dana 01. kolovoza 2014.godine  treću po redu manifestaciju za najmlađe uzraste pod nazivom "Sportski ujedinjeni u zdravlju". Manifestacija je okupila različite sportske klubove i ustanove s područja Slunja s ciljem promidžbe bavljenja sportom, a da pritom nauče osnove o sigurnosti, zdravlju i prvoj pomoći. Tom prilikom gradsko igralište u Slunju pretvorilo se u šest različitih polja na kojima se nalazio DVD Slunj, Rukometni klub Drenak, Kickboxing klub Tigar Slunj, MUP PP Slunj, NK Slunj i Crveni križ Slunj. Unatoč kišnoj prognozi za vrijeme odvijanja svih aktivnosti pratilo ih je sunce te su okupljena djeca u dobi od 5 do 13 godina  uživala u igri od 18 do 20 sati, kada su podijeljene diplome za sudjelovanje i medalje koje im je uručio gradonačelnik grada Slunja Jure Katić. Svake godine "Sportski ujedinjeni u zdravlju" okupi mnoštvo mališana i njihovih roditelja koji imaju priliku isprobati sve po malo, biti vatrogasac, policajac, zaigrati rukomet, nogomet, naučiti poteze u kickboxingu te pružiti prvu pomoć. U organizaciju ove manifestacije bilo je uključeno mnoštvo volontera.

 

IMG 0066

 

 

 

IMG 0051

 

 

 

IMG 0198

 

 

 

IMG 0277

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT