Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine

Projekt je trenutačno u fazi kada započinje provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremaju ciklus edukacija o EU fondovima, koje će i provoditi.

Navedeni ciklus radionica će obraditi teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenje javnih poziva i natječaja, Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga), Horizontalna načela u pripremi i provedbi EU projekata, Osnove Upravljanje projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje), Postupci nabave u provedbi EU projekta, Promidžba i vidljivost u EU projektima, Rad u sustavu e-Fondovi i MIS, Simulacija provedbe EU projekata (sažetak provedbe), u svrhu pripreme javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. i bolju apsorpciju EU sredstava.

Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastoji je od 5 tema a cilj ovog modula je da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o operativnim programima koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Sudionici će dobiti i više informacija o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata, a također će biti upoznati i sa potencijalnim rizicima i izazovima.

Obzirom na trenutačnu situaciju i poštivanja mjera distance, predviđeno je on-line održavanje edukacija.

Točni termini edukacija biti će objavljeni na mrežnim stranicama Javne ustanove regionalne Razvojne agencije Karlovačke županije (www.ra-kazup.hr), a javnopravna tijela biti će obavještena i putem elektroničke pošte.

Edukacije su besplatne za sve sudionike.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT