Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Dionica Oštarije – Škrljevo sastavni je dio željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na osnovnoj Transeuropskoj prometnoj mreži (Trans-European Transport Network – TEN-T) Mediteranskome koridoru.

 

slika pruga copy

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 27. listopada 2017. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2016/1366913 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency). Njime je odobren maksimalan iznos od 5,95 milijuna eura, što iznosi 85 posto odobrenog iznosa sufinanciranja. Procijenjeni iznos provođenja aktivnosti iz Sporazuma iznosi ukupno maksimalno sedam milijuna eura. Preostalih 15 posto maksimalnog iznosa (1,05 milijuna eura) financirat će se vlastitim sredstvima.

U sklopu potpisanog Sporazuma provodit će se sljedeće aktivnosti:

  1. Vođenje projekta, promidžba i provođenje mjera vidljivosti
  2. Izrada studijske dokumentacije: idejna varijantna rješenja trase i studija opravdanosti (FS – Feasibility Study)
  3. Izrada financijsko-ekonomske analize (Cost Benefit Analiysis)
  4. Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole/lokacijskih dozvola
  5. Izrada studije utjecaja na okoliš.

Glavni cilj izrade projekta jest razvoj učinkovitoga i konkurentnoga željezničkog prijevoza duž Mediteranskog koridora, uz uklanjanje tzv. uskih grla na hrvatskome dijelu tog koridora, poboljšanje kvalitete željezničke usluge za putnički i teretni prijevoz, skraćivanje vremena putovanja, povećanje brzine putovanja i unaprjeđenje konkurentnosti željezničkog prometa.

U cilju realizacije aktivnosti predviđenih Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava HŽ Infrastruktura potpisala je 15. svibnja 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijekaprojekt d.o.o. i IPZ d.d. Ugovor za izradu studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka na dionici Oštarije – Škrljevo.

Ugovor vrijedan 17,9 milijuna kuna (bez PDV-a) uključuje izradu idejnih rješenja više varijanti trase, studije opravdanosti, analize troškova i koristi za odabrano varijantno rješenje te studiju utjecaja zahvata na okoliš, kojom će se propisati mjere zaštite i očuvanja okoliša koje se moraju provoditi tijekom izgradnje i eksploatacije željezničke pruge.

Studijskom dokumentacijom utvrdit će se optimalno rješenje trase pruge i ostalih infrastrukturnih podsustava između Oštarija i Škrljeva, a moguće su dvije osnovne varijante:

  • modernizacija postojeće pruge u duljini od 113,9 km
  • izgradnja potpuno nove, znatno kraće trase (duljine oko 67 km) koja se polaže novim koridorom uz izgradnju dugačkih tunela kroz planinske masive Male i Velike Kapele.

Rok za izradu studijske dokumentacije jest 16 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Kontakt za više informacija o projektu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.hzinfra.hr/izrada-tehnicke-dokumentacije-za-modernizaciju-zeljeznicke-dionice-ostarije-skrljevo/

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT