Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

U travnju se u Razvojnoj agenciji KARLA-i održavaju slijedeće informativno edukativne aktivnosti:

 

12.travnja 2017. - Seminar Prekogranična suradnja -CBC, (neke od tema: što je prekogranična suradnja i koja su teritorijalna područja, koja su područja financiranja, tko se može prijaviti, primjeri projekata)

 

13.travnja 2017. - Seminar Program ruralnog razvoja (neke teme: ključni strateški dokumenti Predstavljanje područja financiranja, prioriteta financiranja i mjera Programa ruralnog razvoja; prihvatljivost prijavitelja; predstavljanje dostupnih poziva za dostavu ponuda i indikativnog plana objave natječaja; kriteriji odabira projekta i kako ih tumačiti

 

21. travnja 2017. Radionica Financijsko upravljanje projektima (neke od tema: troškovnici, proračuna, izrada plana nabave)

 

Sve aktivnosti provode se u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije,  na adresi Haulikova 14, Karlovac s početkom u 09,00 sati.

Prijava za sudjelovanje OBAVEZNA na telefon 612 800 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Minimalni broj sudionika za održavanje aktivnosti je 15 sudionika. 

 

Capture

 

        U sklopu 13. Obrtničkog sajma u Karlovcu, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske organizirala je Informativni dan za potrošače na temu održivog korištenja drvnih biogoriva i sabirno-logističkih centara za biomasu. Cilj informativnog dana bio je podizanje svijesti o biomasi kao ekološkom i održivom energentu kao i o pozitivnoj ulozi sabirno-logističkih centara za biomasu na razvoj lokalnog tržišta, podizanje kvalitete goriva i sl.
Osim promotivnih materijala na štandu, sudionici su imali priliku posjetiti REGEA-inu kotlovnicu na biomasu kojom se grije Obrtnički centar Karlovačke županije te pogledati kratki BioRES film o biomasi u REGEA-inom Energetskom info centru Karlovačke županije.
Osim značajnog broja posjetitelja štand su posjetili Ministar poduzetništva i obrta g. Darko Horvat te župan Karlovačke županije g. Ivan Vučić.

IMG 5529
Hrvatska zajednica županija nastavlja s jačanjem županijskih kapaciteta, ovaj put stručnjaka za javnu nabavu. U suradnji s Državnom školom za javnu upravu u ponedjeljak, 14. ožujka, održana je radionica Zelena javna nabava – zakonodavni okvir i praksa pod vodstvom trenerice Manuele Licul Martinčić. Zelena javna nabava podrazumijeva održivost i održivi razvoj; to je procedura u kojoj se, prilikom javne nabave, u obzir uzimaju i elementi koji ne štete okolišu. Takva javna nabava predstavlja alat za poboljšanje efikasnosti javne nabave, dok se u isto vrijeme koristi snaga tržišta da bi se unaprijedile koristi od zdravog okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini. Prošle je godine donesen Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. sa pogledom na 2020. godinu. Njegovim donošenjem Hrvatska se pridružila skupini od 22 države članice Europske unije koje imaju nacionalne akcijske planove. „S obzirom na Nacionalni akcijski plan, županije se trebaju još više angažirati i uzimati u obzir principe zelene javne nabave. Potrebno je povećati njen udio u ukupnoj javnoj nabavi, a puno će nam pomoći informacije i praktični primjeri koje smo danas čuli na ovoj zaista kvalitetnoj radionici“, rekla je voditeljica Odsjeka za javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije Vedrana Podnar. Svrhu i cilj radionice pojasnila je trenerica Licul Martinčić. „Jačanje kapaciteta službenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini sa specifičnim područjem zakonodavstva od iznimnog značaja za gospodarstvo i održivi razvoj svrha je radionice, a njezin cilj jačanje kapaciteta unutar tijela javne vlasti za provedbu zelene javne nabave. To se odnosi na nabavu energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih proizvoda, radova i usluga smanjenje emisije CO2, promicanje prijenosa znanja i integraciju kriterija zelene javne nabave“, kazala je Licul Martinčić. Na radionici su sudjelovali predstavnici Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Primorsko-goranske, Osječko-baranjske, Koprivničko-križevačke, Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba. U ime Karlovačke županije radionici je prisustvovala Sanja Sila, voditeljica Odsjeka za javnu nabavu pri Uredu župana Karlovačke županije.

SAM 1725

U prostorijama Hrvatske zajednice županija, u četvrtak, 18. veljače 2016. održana je sjednica Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje.
Na početku sjednice voditeljica radne skupine, dr.sc. Sanja Slavica Matešić, je prošla kroz točke do sada učinjenoga, kao i kroz preporučene teme za radnu skupinu, gdje su spomenuti prijedlozi za održavanje radnih sastanaka s ministarstvima, potrebu za koncipiranim ključnim problemima za svakog od ministara s prijedlozima rješenja, raspraviti potrebu izrade novih i izmjenu postojećih dokumenata, raspraviti potrebu usklađenja propisa, rasprava o uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja, kao i o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.
Članovi radne skupine su razradili moguće izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju, podjelu prostornih planova te primjenu županijskih strateških planova, a nastavak je bio obilježen preporukama za teme radnih sastanaka s ministarstvima, konkretiziranje Zakona o prostornom uređenju i uključenje županijskih zavoda za prostorno uređenje kao i Hrvatske zajednice županija u samu izradu novog zakona prije javne rasprave.
Radna skupina je razradila i temu o centrima za gospodarenje otpadom; trenutno važećim dokumentima definirani su Centri za gospodarenje otpadom na području države koji će za obradu otpada koristiti mehaničko-biološku obradu. Koncept mehaničko-biološke obrade otpada razvio se kao posljedica težnje da se sustavom automatske separacije omogući povrat korisnih sirovina iz otpada. Obzirom da je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno odlaganje otpada na neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj nakon 31.12.2017. godine, odnosno Centri za gospodarenjem otpadom moraju biti u funkciji najkasnije 31.12.2018. godine. Prijedlog rješenja je preispitati nužnost revizije svakog pojedinog projekta izgradnje Centra, imajući na umu obveze prema Europskoj uniji.
Potrebno je razraditi, a možda i promijeniti plan gospodarenja otpadom, prostorne planove, a otvorena je i mogućnost odgode samog roka za zabranu odlaganja. Županije su odgovorne za sustav gospodarenja otpadom kao i o zaštiti okoliša na svom području.  Sustav centara gospodarenja otpadom će morati sortirati, razdvajati i reciklirati otpad, za što je potrebno postrojenje za koje svaka županija nema infrastrukturu ili novac za izgradnju infrastrukture. Potrebno je definirati smjer u kojem će rješenje gospodarenja otpada biti realizirano. Zaključeno je kako je ključno usklađenje Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode. U ime Karlovačke županije sjednici je prisustvovao pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Marinko Maradin.

 

 

 grad karlovac prostorno

 

          Temeljem članaka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) u svezi sa člankom 188. Zakona o prostornom uređenju (NN br.1/15), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

 

O Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „ZVIJEZDA“


TEKST DOKUMENTA

 

ZAGLAVLJE MEMO - zupan 2015

 

Poziv svim udrugama na savjetovanje o

općim uvjetima financiranja programa i

projekata od interesa za opće dobro iz

proračuna Karlovačke županije

 

 

Stupanjem na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), stekli su se uvjeti za donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Karlovačke županije.


Cilj ovog savjetovanja jest predstaviti jedinstvenu metodologiju financiranja programa i projekata udruga iz proračuna Karlovačke županije.


Ciljane skupine:

 

  • udruge sa sjedištem u Karlovačkoj županiji čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Karlovačke županije
  • ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Karlovačke županije koji sredstvima proračuna Karlovačke županije financiraju projekte i programe udruga

 

Savjetovanje će se održati u ponedjeljak 28.12.2015.god.

u prostorijama Obrtničke komore Karlovačke županije,

Jurja Haulika 14, Karlovac

s početkom u 10:00 sati.

 

Sudjelovanje treba potvrditi najkasnije do 23.12.2015. god. na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostavom sljedećih podataka: naziv udruge/ustanove, broj telefona, e-mail te broj sudionika.

 

Kontakt telefon: 047/ 666-112 (Marija Brazdičić)

poboljšanje pravosuđa 3

U petak, 18. prosinca 2015. godine, u Hotelu Korana Srakovčić u Karlovcu, Ministarstvo pravosuđa i Ministartvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije predstavilo je projekt "Poboljšanje
kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava korz razvoj infrastrukture i bolje uprave". Projekt se sastoji od dva dijela, obnove i rekostrukcije zgade suda u Karlovcu te
aktivnosti s Vijećem Europe na jačanju učinkovitosti i profesionalizma hrvatskog pravosudnog sustava.
Projekt su predstavili NJ. E. Astrid Versto, veleposlanica Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj, Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra pravosuđa, Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ivan Crnčec, pomoćnik ministra pravosuđa te Ivan Perković, predsjednik Županijskog suda Karlovac.
U ime Karlovačke županije predstavljanju projekta nazočila je pročelnica Tajništva, pravnih i općih poslova Irena Gerovac Zrnić.

Grguric Borovcak Salihagic Kadic i Pauk

Županije – prijatelji djece: Hrvatska zajednica županija i Savez društava Naša djeca Hrvatske potpisali sporazum o partnerstvu
„Iznimno smo sretni zbog potpisivanja sporazuma i vjerujem kako ćemo ubrzo imati županije koje će nositi titulu prijatelja djece.“, rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk povodom potpisivanja sporazuma o provođenju jedne od najboljih europskih inicijativa.
Na izvještajnoj sjednici najvišeg upravljačkog tijela Hrvatske zajednice županija, kojom je prvi put predsjedavao predsjednik Zajednice i šibensko-kninski župan Goran Pauk, predstavljeni su rezultati rada udruge u godini na izmaku.
Mnogo je pozitivne statistike Hrvatska zajednica županija ostvarila u proteklih dvanaest mjeseci: župani su se tijekom godine sastali šest puta na sjednicama Izvršnog odbora, Skupština je održala tri sjednice, a na adresu raznih institucija upućeno je više od 25 različitih mišljenja, komentara i prijedloga. Pet je županija potpisalo Europsku povelju o ravnopravnosti spolova čime su se obvezale provoditi Akcijski plan za ravnopravnost spolova.
Radne skupine sastale su se više od 20 puta, a unutar Hrvatske zajednice županija djeluje jedanaest takvih skupina koje daju stručnu osnovu i mišljenja o pitanjima važnima za funkcioniranje županija. Dvije novoosnovane su Radna skupina za prostorno planiranje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša te ona za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.
Upravo na međunarodnom planu dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić ostvario je velik uspjeh. Osim što je prvi član hrvatske delegacije u Odboru regija koji je imenovan izvjestiteljem za izradu dokumenta mišljenja, na skupštini Jadransko-jonske euroregije izabran je za predsjednika tog udruženja koje je osnovano s ciljem stabilizacije i unaprjeđenja suradnje među regijama na Jadranskom i Jonskom moru.
Predsjednik Hrvatske zajednice županija Pauk podsjetio je na nedavno objavljenu fotomonografiju Skriveni biseri hrvatskih županija, brojna reagiranja na zakone, forum Građani u fokusu te zaključio kako „u budućem razvoju područne samouprave sve članice Zajednice imaju važno mjesto, rame uz rame s građanima koji su osnovna mjera svih naših postupaka i aktivnosti“.
U nastavku sjednice potpisan je sporazum sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske o partnerstvu u provedbi projekta Županije – prijatelji djece.
„Već nekoliko godina razmišljamo o partnerstvu sa županijama i provođenju incijative Županije – prijatelji djece. Iznimno nas veseli što ovdje danas potpisujemo sporazum koji će omogućiti ostvarivanje ove zamisli. Drago nam je što nas je Hrvatska zajednica županija prepoznala kao partnera jer naša inicijativa proglašena je jednom od najboljih na europskoj razini, uz bok onoj francuskoj i španjolskoj.“, istaknula je predsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić.
Predsjednik Zajednice Goran Pauk izrazio je zadovoljstvo partnerstvom sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske. „Smatram kako je pravo vrijeme da se ova hvalevrijedna incijativa počne provoditi i u županijama. Iznimno smo sretni zbog potpisivanja sporazuma i vjerujem kako ćemo ubrzo imati županije koje će nositi titulu prijatelja djece.“, rekao je Pauk.
Inicijativa je nastala po uzoru na akciju Gradovi i općine – prijatelji djece koja je pokrenuta prije 16 godina. Cilj akcije je omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece.

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT